Ympäristöllinen kestävyys ja sopimusoikeus

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Myös sopimusoikeuden alaisuuteen kuuluu kysymyksiä, joilla on relevantti kytkentä ympäristölliseen kestävyyteen. Kirjoituksessa liikutaan etupäässä sopimusoikeuden yleisten oppien tasolla tarkoituksin arvioida, onko sopimusoikeuden peruskäsitteitä ja yleisiä oikeusperiaatteita koskevissa käsitystavoissa päivittämisen tarvetta ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta. Peruskäsitteiden osalta muutostarpeita pidetään suhteellisen vähäisinä, joskin paljon riippuu siitä, kuinka laajaksi peruskäsitteiden joukko ymmärretään. Kirjoituksessa pohditaan myös, voitaisiinko ympäristöllisen kestävyyden periaate merkityksessä ”ympäristöä vähemmän kuormittavilla ja luonnonvaroja enemmän säästävillä ratkaisuilla pitää olla etusija” katsoa sopimusoikeudelliseksi periaatteeksi ja jopa oikeudenalan yleiseksi oikeusperiaatteeksi. Jotta kirjoituksessa olisi mukana sopimusoikeuden ja ympäristöllisen kestävyyden suhdetta selventävää konkretiaa, erityiskysymyksenä tarkastellaan tavaran korjaamista irtaimen kaupan virheen seuraamusjärjestelmässä. Ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta vaikuttaisi suotavalta, että virhetapaukset mahdollisimman usein ratkeaisivat siten, että tavara korjataan. Myyjän ja ostajan oikeuksista säädettäessä ei kuitenkaan ole ainakaan täysimääräisesti kiinnitetty huomiota resurssiviisauden toteutumiseen. Kirjoituksen loppupuolella käsitellään vielä suuntaa antavasti, minkä tyyppiset muutokset sopimusvapauteen niin kotimaisessa kuin EU-tason sääntelyssä voisivat tulla kyseeseen ympäristöllisen kestävyyden edistämiseksi.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut 71-101
JulkaisuYmpäristöjuridiikka
Vuosikerta41
Numero4
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • Euroopan unioni
  • ympäristöoikeus
  • ympäristöpolitiikka

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun