Yhteistyön rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lainsäädännössä

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinen

20 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Sosiaalityö rakentuu yhä enenevissä määrin yhteistyölle, jota myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella (sote-uudistus) halutaan vahvistaa. Nykyisessä sosiaalialan lainsäädännössä velvoitetaan laajasti monialaiseen yhteistyöhön viranomaisten ja muiden tahojen välillä. Tässä artikkelissa käsitellään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä, sen sääntelyä ja toteutumista käytännössä. Artikkelissa tarkastellaan lainsäädännössä asetettuja yhteistyövelvoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä dokumentointiin ja salassapitoon liittyviä kysymyksiä kuntien sosiaalityössä ja terveydenhuollossa. Alojen keskeiset yleislait ovat sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, joiden yhteistyösäännöksiä vertaillaan ja luokitellaan artikkelissa kolmeen eri pääkategoriaan säännösten sisällön perusteella. Sääntelyä tarkastellaan yhteistyötä ohjaavana ja mahdollistavana rakenteellisena tekijänä, ja tapausesimerkkinä käytetään §OHOVA-hankkeessa saatua tietoa Kittilän kunnan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä.
Alkuperäiskielisuomi
Artikkeli27109
Sivut1-17
JulkaisuEdilex
Numero27.5.2022
TilaJulkaistu - 27 toukok. 2022
OKM-julkaisutyyppiB1 Vertaisarvioimaton artikkeli lehdessä

Tieteenala

  • Sosiaalityö

Viite tähän julkaisuun