Yhteismuotoilulla uutta ymmärrystä ja kielitaitoa – tuloksena opetusvideoita työn arkikieleen

Hilkka Lydén, Sanni Einovaara, Maiju Mäkelä, Berenice Rivera-Macias

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliAmmatillinen

Abstrakti

Maahanmuuttaneille on tehty runsaasti videoita suomalaisesta työelämästä, mutta julkisesti saatavilla olevia käytännönläheisiä työelämän kielenkäytön tilanteita kuvaavia videoita ei juurikaan ole. Tarvetta autenttiselle oppimateriaalille on. Videoiden avulla maahanmuuttajat voivat valmistautua toimimaan erilaisissa yleisissä työelämän kielenkäytön tilanteissa. Toisaalta halusimme kokeilla muotoilun menetelmien käyttöä kielen oppimisen kontekstissa. Tavoitteena oli videoiden luomisen ohella parantaa ymmärrystä työelämän kielenkäytöstä ja kielenoppimisesta. Projektissa hyödynnettiin funktionaalista pedagogiikkaa ja käytettiin yhteismuotoilua osana moniaistillista oppimista. Työpajoissa opiskelijat käyttivät muotoilun menetelmiä ja työkaluja työelämätilanteiden kuvaukseen. Videoprojekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää sosiaalialan taitojaan monialaisessa ja -kielisessä ympäristössä. Projektissa korostui opiskelijoiden ja asiakkaiden yhteinen oppiminen.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisuLaurea Journal
Numero18.1.2024
TilaJulkaistu - 18 tammik. 2024
OKM-julkaisutyyppiD1 Artikkeli ammatillisessa lehdessä

Hakusanat

  • kielen oppiminen
  • moniaistisuus
  • kotoutuminen

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede
  • Kielitieteet

Viite tähän julkaisuun