Yhteisöllinen konseptisuunnittelu vaatetussuunnittelun lähtökohtana

Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten konseptisuunnittelun periaatteet ja menetelmät voivat rikastaa käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessia. Konseptisuunnittelun keskeisenä tavoitteena on koota ja konkretisoida abstrakteja ideoita sekä tuottaa konseptia kuvaavia dokumentteja. Perinteisesti konseptisuunnittelu liitetään vahvasti markkinoinnin, viestinnän ja muotoilun aloihin, eikä sitä juurikaan pidetä osana käsityöprosessia. Lisäksi konseptisuunnittelulla voidaan eri aloilla tarkoittaa hyvinkin erilaisia toimintatapoja ja tuotoksia. Tässä artikkelissa käsittelemme konseptisuunnittelua sekä yleisellä tasolla että vaatetussuunnittelun kontekstissa. Konseptisuunnitteluun liittyy tyypillisesti useiden eri toimijoiden välinen yhteistyö, kun taas käsityöprosessi mielletään vahvasti yksilökeskeiseksi toiminnaksi. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhteisöllinen toimintatapa voi luoda puitteet sekä oman ajattelun että sosiaalisesti jaetun osaamisen kehittämiseen myös käsityössä. Yhteisöllisen suunnittelun tuloksena voi syntyä ainutkertaisia tuotoksia ja uutta tietoa, joita ei voitaisi saavuttaa pelkästään yksinään tekemällä tai tehtäviä jakamalla. Yhteisöllisen suunnittelun tulos onkin parhaimmillaan enemmän kuin ryhmän jäsenten tuotosten summa. Tässä artikkelissa esitellään käsityönopettajan koulutuksessa toteutettu vaatetuksen opintojakso, jossa ensimmäistä kertaa yhdistettiin yhteisöllisesti suunniteltu konsepti opiskelijoiden yksilöllisiin vaatetussuunnitelmiin. Artikkelissa tuodaan esille konseptisuunnittelussa käytetyt menetelmät, analysoidaan konseptien luonnetta ja niiden merkitystä lopullisissa vaatetussuunnitelmissa. Kokeilun pohjalta pohditaan, miten konseptisuunnittelun opetusta ja konseptin hyödyntämistä voitaisiin kehittää erilaisissa käsityöprosesseissa.

Asiasanat: konseptisuunnittelu, konseptit, käsityö, vaatetussuunnittelu, yhteissuunnittelu
Alkuperäiskielisuomi
OtsikkoSuunnittelusta käsin
AlaotsikkoKäsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua
ToimittajatAna Nuutinen, Päivi Fernström, Sirpa Kokko, Henna Lahti
KustantajaHelsingin yliopisto
Sivut134-151
Sivumäärä18
Vuosikerta36
ISBN (elektroninen)978-951-51-0511-0
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiA3 Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa

Julkaisusarja

SarjaKotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja
Vuosikerta36

Hakusanat

  • konseptisuunnittelu, konseptit, käsityö, vaatetussuunnittelu, yhteissuunnittelu

Tieteenala

  • Muut humanistiset tieteet

Viite tähän julkaisuun