Yhteisöllinen ja luova tiedonrakentaminen verkossa: Luovat askeleet 2.0 -mallin uudelleen muotoilu

Anitra Arkko-Saukkonen, Päivi Rasi-Heikkinen

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

9 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan design-tutkimuksen kautta Luovat askeleet 2.0-mallin uudelleen muotoilua kohti luovaa ja autenttista oppimisympäristöä. Tavoitteena on ymmärtää yhteisöllistä ja luovaa tiedonrakentamista verkossa innovaatio-osaamiseen tähtäävän oppimisen yhteydessä. Jatkuvasti muuttuva työelämä haastaa kehittämään koulutuksen käytäntöjä vastaamaan työelämän tarpeita. Innovaatio-osaaminen tunnistetaan yhteiskunnan kehitystä ylläpitävänä voimana. Sisältöanalyysin avulla tarkasteltiin Innovaatiot ja yrittäjyys -opintojaksoa aineistolähtöisesti ja teoriasidonnaisesti ammattikorkeakoulukontekstissa opiskelijoiden kokemusten, käsitysten sekä virtuaaliseinillä tapahtuvan tiedonrakentamisen kautta.

Tutkimuksessa havaittiin Luovat askeleet 2.0-mallin edistävän verkossa tapahtuvaa tiedonrakentamista, joka vaatii innovaatioprosessia tukevia ja opiskelijoiden tasapuolisen osallistumisen mahdollistavia alustoja. Luovan ilmapiirin merkitys tunnistetaan, ja ryhmien yhteiset sopimukset voivat edesauttaa sitä. Opiskelijoiden kokemusten ja käsitysten valossa verkkotyöskentelytaidot koetaan tärkeinä, sillä opittuja taitoja voidaan soveltaa työelämässä. Tuloksissa ilmenee verkkotyöskentelyn mahdollistavat ja haastavat tekijät. Verkossa tapahtuvaan yhteisölliseen ja luovaan tiedonrakentamiseen esitetään suosituksia ja kehittämisehdotuksia Luovat askeleet 2.0-malliin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa tukemaan luovaa tiedonrakentamista ja innovaatio-osaamista verkko-opinnoissa.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut48-72
Julkaisu Ammattikasvatuksen aikakauskirja
Vuosikerta24
Numero3
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • luova ja autenttinen oppimisympäristö
  • Luovat askeleet 2.0-malli
  • yhteisöllinen ja luova tiedonrakentaminen verkossa
  • innovaatio-osaaminen

Tieteenala

  • Mediakasvatus

Viite tähän julkaisuun