Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa tuotetun tiedon hyödyntäminen valmistelun ja päätöksenteon tukena

Tommi Kärkkäinen, Juha-Pekka Lauronen, Reetta Muhonen

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 2000-luvulla yksi keskeisimmistä tavoitteista niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tiedepolitiikassa. Osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitetta peräänkuulutetaan yhä enenevässä määrin tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tämän tutkimuksen kohteena on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) ja kysymykset siitä, miten ja missä määrin VN TEAS -hankkeissa tuotettua tietoa on hyödynnetty erilaisissa yhteyksissä valtioneuvoston päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Poliittinen päätöksenteko voidaan ymmärtää laajasti arvopohjaisten päämäärien tavoittelemisena – toimintana, jossa kansanedustajat tekevät poliittisia päätöksiä ja pyrkivät toteuttamaan niitä suunnitteluun, ehdotuksiin, päätösten tekemiseen ja seurantaan kohdistuvilla politiikkatoimilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tutkimustiedon hyödyntämistä politiikkatoimien kannalta keskeisten toimijoiden eli ministeriöiden ja niissä työskentelevien virkamiesten kokemuksiin perustuen.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Käyttöönottava elinValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä77
TilaJulkaistu - 20 lokak. 2022
Julkaistu ulkoisestiKyllä
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvityksiä
Numero1
Vuosikerta2022

Hakusanat

  • VN TEAS
  • tiedon hyödyntäminen
  • vaikuttavuus

Tieteenala

  • Hallintotiede

Viite tähän julkaisuun