Vakiosopimukset ennakoivassa sopimustoiminnassa

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Sopimustoiminta on yksi yrityksen tärkeä liiketoiminnan osa-alue. Sopimukset voivat osoittautua joko yllättävien ongelmien ja riskien lähteiksi tai tehokkaiksi riskien torjunnan ja hallinnan välineiksi. Ne voivat osaltaan vahvasti tukea yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita sekä muodostua yritykselle arvoa tuottavaksi kilpailutekijäksi.
Yritysten toimintaympäristössä viime vuosikymmenien aikana tapahtuneet muutokset tuovat mukanaan yrityksille uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa menestymiseen. Näiden muutosten myötä myös yritysten asiakasliiketoimintaa koskevaan sopimustoimintaan kohdistuu muutostarpeita. Nämä vaativat yrityksen sopimustoimintaan uudenlaista ajattelutapaa sekä toimintatapojen ja yrityskulttuurin kehittämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Erityisesti vakiosopimuksissa sopimusten tavoitteena on vahvasti oikeudellisten riskien ja ongelmien ennaltaehkäisy. Liiketoiminnallisten tavoitteiden jäädessä tällöin toisarvoiseen asemaan. Artikkelissa tarkastelen sitä, miten vakiosopimustoiminnassa ennakoivan sopimustoiminnan (proactive law/contracting) avulla sopimushallinnan toimintatapoja, avainhenkilöiden asiantuntijuutta ja dynaamisia sopimuskyvykkyyksiä kehittämällä olisi mahdollista kehittää yritysten sopimushallintaa tukemaan vahvemmin yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita sekä luoda sopimushallinnasta yritykselle kilpailuetu. Tämän tuloksena kyettäisiin näkemään yrityksen sopimushallinta koko ajan kehittyvänä vuorovaikutus-, ymmärrys- ja oppimisprosessina Tällöin sopimustoiminnan reaktioherkkyys, joustavuus ja ketteryys muutosmahdollisuuksiin ja –tarpeisiin lisääntyisivät.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut8-44
JulkaisuLiikejuridiikka
Numero1
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • ennakoiva sopiminen

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun