Tieto haastaa toimijat ja käytännöt: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen osana kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyötä

Jaana Leinonen, Marjo Suhonen, Antti Syväjärvi

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

139 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyöhön liittyviä hyvinvointitiedon hyödyntämisen käytäntöjä tutkimuskysymyksellä: Mitkä ovat tietoympäristölliset, kuntaorganisatoriset ja yksilöiden kompetensseihin liittyvät haasteet ja edellytykset hyvinvointitiedon hyödyntämisessä kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyössä? Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tekijöitä, jotka määrittävät hyvinvointitiedon asemoitumista hyvinvointijohtamisen strategiatyön mikrotason toiminnassa ja arjen käytännöissä. Laadullisen tutkimuksen aineistona ovat kuntajohtajille sekä kuntien keskijohdolle ja hyvinvointikoordinaattoreille kohdennetut yksilöhaastattelut (N=26), sekä kolme kunta- ja aluetason asiantuntijoille kohdennettua focus group -haastattelua (N=20). Aineistot on analysoitu sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan hyvinvointijohtamisen strategiatyötä ja hyvinvointitiedon hyödyntämistä haastavat tiedon heikko saavutettavuus, kehittymättömät kuntaorganisatoriset tiedon hankinnan, jakamisen ja jalostamisen käytännöt sekä kompetenssivajeet strategiatoimijoiden tietotoiminnassa. Tulokset osoittavat kompetenssien vahvistamistarpeita teknologian käytössä, tiedon hankinnassa ja tiedon lukutaidossa. Tulokset osoittavat myös tarpeet hyvinvointijohtamisen tietoympäristön vahvemmalle tuntemukselle. Tämä edellyttää strategiatoimijoilta yhteisesti jaettua näkemystä hyvinvointitiedosta, hyvinvointitiedon hankintaa määrittävistä tietotarpeista sekä käsitystä hyvinvoinnin edistämisestä monitoimijaisena, laajaa osallisuutta noudattavana sidosryhmäyhteistyönä ja strategiatoimijuutena.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut22-40
Sivumäärä18
JulkaisuFocus Localis
Vuosikerta49
Numero3
TilaJulkaistu - marrask. 2021
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • hyvinvointijohtaminen
  • strategiatyö
  • hyvinvointitieto
  • tiedon hyödyntäminen
  • tietoympäristö
  • kompetenssit

Tieteenala

  • Hallintotiede

Viite tähän julkaisuun