Tiedote: Lapissa keskitytään tarkastelemaan eläinten ja matkailun välistä suhdetta

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenKeskustelupuheenvuoroYleistajuinen

Abstrakti

Eläimillä on merkittävä rooli lappilaisten matkailupalveluiden tuottamisessa. Maailmalla eläinten kohtelu matkailussa on näyttäytynyt osittain negatiivisessa valossa. Tämän vuoksi useat matkanjärjestäjät ovat lopettaneet yhteistyön eläinten kohtelun näkökulmasta kyseenalaisten palveluntuottajien kanssa. Koska vastuulliset kuluttajat arvostavat eläinten käyttöön liittyvää palvelun laatua, on tärkeää, että Lappiin tulevat matkailijat voivat varmistua eläinten hyvinvoinnista ja oikeasta kohtelusta käyttämissään matkailupalveluissa. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, sen näkyväksi tekeminen ja viestintä asiakkaille tuo lappilaisille matkailutoimijoille mahdollisuuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Matkailu on nykyään yksi keskeisimmistä toimialoista, joissa eläin ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa, joten se tarjoaa myös tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisen kontekstin tarkastella eläin-ihmissuhdetta. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) Lapin yliopistossa on käynnistynyt kaksi eläinten matkailukäyttöön keskittyvää hanketta. Eläimet ja vastuullinen matkailu: Eläinten hyvinvointi liiketoiminnan kilpailutekijäksi -tutkimushankkeen tavoitteena on edistää matkailuyritysten tietoisuutta matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnin merkityksestä niin yritysten sisäisessä toiminnassa kuin viestinnässä kuluttajille. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla yritysten on mahdollista vastata nykyaikaisten kuluttajien arvopohjaisiin kulutusvaatimuksiin palvelutoiminnassaan. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018 ja sen rahoittaa Tekes/Euroopan aluekehitysrahasto. Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on varmistaa eläinten hyvinvoinnin toteutuminen lappilaisissa matkailupalveluissa sekä lisätä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää eläinten hyvinvointia liiketoiminnassaan. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat MTI/Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto sekä Lapin ammattikorkeakoulun Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018 ja sen rahoittaa Lapin ELYkeskus/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisuYKES - Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran jäsenkirje
Numero2
TilaJulkaistu - jouluk. 2016
OKM-julkaisutyyppiE1 Yleistajuinen artikkeli

Hakusanat

  • Matkailu
  • Eläintutkimus
  • Lappi
  • Eläinmatkailu

Tieteenala

  • Matkailututkimus

Viite tähän julkaisuun