Tie yliopistoon: Narratiivinen tutkimus avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneista

Tutkimustuotokset: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

Tässä narratiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan Lapin yliopistoon
avoimen yliopiston väylän kautta hakeutuneiden
kertomuksia omasta opintiestään. Tutkimuksen aineistona on
17 opiskelijalle tehdyt kerronnalliset haastattelut. Aineiston
analyysissa on toteutettu sekä narratiivien että narratiivista
analyysia.

Vielä melko kapea avoimen yliopiston väylä on yksi juuri aikuisille
suunniteltu reitti tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen yliopiston
väylän kautta tulevilla opiskelijoilla on suuri osa tutkintoon
kuuluvista opinnoista jo suoritettuna. Väylän edellyttämät
opinnot on usein suoritettu avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa,
ei välttämättä yliopiston kampuksella.

Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelulla oli väyläopiskelijoille
kokonaisvaltainen merkitys. Opiskelulla koettiin olevan ammatillisen
merkityksen lisäksi myös henkilökohtaista, sosiaalistavaa
ja tasa-arvoistavaa merkitystä. Siirtymä avoimesta yliopistosta
tutkinto-opiskelijaksi näyttäytyi prosessina vaivattomalta.
Sosiaalistuminen tiedeyhteisöön ja uuden opiskeluympäristön
toimintatapojen selvittäminen sen sijaan koettiin
haastavampana. Avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi
siirtyvä peilaa omaa opintopolkuaan sekä itseohjautuvan aikuisopiskelijan että nuoren yliopisto-opiskelijan kulttuuriseen
mallitarinaan.

Narratiivisen analyysin tuloksena konstruoitiin kolme haastatteluaineistolle
tyypillistä väylätarinaa: nuoren tutkintotavoitteisen
tarina, työn, perheen ja muiden velvoitteiden ohessa
opiskelevan hektinen tarina sekä nuoruuden opiskeluhaavetta
toteuttavan tarina. Tutkimuksen tuloksena muodostui kuva
monipolkuisesta reitistä avoimesta yliopistosta yliopiston tutkinto-
opiskelijaksi.

Yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden joukko koostuu monenlaisista
opiskelijoista. Monenlaisten kertomusten kuuleminen
on tärkeää, koska marginaaleista esitetyt kertomukset voivat
toimia vapauttavina kertomuksina tuleville opiskelijoille. Uudet
ja erilaisista lähtökohdista tulevat opiskelijat haastavat
myös yliopistoyhteisön kehittämään käytäntöjään.

Tutkimuksen tulosten perusteella yliopistoille voidaan asettaa
haasteeksi kehittää neuvonta- ja ohjaustapoja opiskelijoille,
joilla tutkintoon kuuluvista opinnoista suuri osa on jo suoritettuna.
Myös avointen yliopistojen tulisi edelleen kehittää
tutkintotavoitteisten opiskelijoiden ohjausprosessia jo ensimmäisistä
perusopinnoista alkaen.
Alkuperäiskielisuomi
PätevyysKasvatustieteen tohtori
Valvoja/neuvonantaja
  • Määttä, Kaarina, Ohjaaja
JulkaisupaikkaRovaniemi
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-484-320-1
TilaJulkaistu - 16 lokak. 2009
OKM-julkaisutyyppiG4 Väitöskirja (monografia)

Hakusanat

  • avoin yliopisto
  • avoimen yliopiston väylä
  • narratiivinen tutkimus

Tieteenala

  • Sosiologia

Viite tähän julkaisuun