Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle: Tekninen työ teknologiakasvatuksen kehittämisen lähtökohtana

Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliAmmatillinen

Abstrakti

Koululaitoksemme on kokenut useita opetussuunnitelmauudistuksia ja nyt on käsillä jälleen uusin luonnos perusopetuksen valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista. Tarkoituksenani on tuoda esille teknologiakasvatusta koskevaa keskustelua, joka rakentaisi viitekehyksen teknisen työn oppiaineen opetussuunnitelmauudistuksille ja opettajan opetussuunnitelma-ajattelulle. Keskityn artikkelissani sille tasolle, joka edeltää opetussuunnitelman toteutumista käytännössä. Perustelen rajaustani sillä, että oletan opetussuunnitelman määrittämistä koskevan tutkimisen lisäävän ymmärrystämme niistä tekijöistä ja intresseistä, jotka vaikuttavat tällä tasolla.
Kirjoitetut opetussuunnitelmat saattavat olla kaukana todellisista opetus- ja oppimistilanteista, mutta niillä on selvä ryhdistävä merkitys oppiaineesta muodostuvalle kokonaiskuvalle ja opetuksen suunnittelulle. Opettajan opetussuunnitelma-ajattelun ja opetuksen suunnittelun näkökulmasta painotun teknologiakasvatuksen sisältöjen määrittelyn problematiikkaan, joka luo puitteet opettajakohtaisille valinnoille ja ratkaisuille.
Postmodernien näkemyksien mukaan opetussuunnitelma on rakenteeltaan verkkomainen, jossa oppimisen polut ovat yksilöllisiä ja sisällöiltään erilaisia. Opetussuunnitelman rakentaminen opittavien asioiden luetteloksi ei edusta tulevaisuuteen suuntautuvaa kasvatusta. Pyrkimykseni on hahmotella teoreettisia rakennusaineksia teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmamalleille, jotka toimisivat opettajan opetussuunnitelma-ajattelun pohjalla korostaen oppilaan toimintaa teknologisen yleissivistyksen lähtökohtana.
Alkuperäiskielisuomi
OtsikkoTeknologiakasvatuksen symposium 2003
AlaotsikkoHelsinki 9.10.–11.10.2003
JulkaisupaikkaHelsinki
Sivut10-23
TilaJulkaistu - 2003
OKM-julkaisutyyppiD3 Ammatillinen konferenssiartikkeli

Hakusanat

  • tekninen työ
  • opetussuunnitelma-ajattelu
  • teknologiakasvatus

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun