Systemic Design Approach to the Finnish Funeral Ecosystem

Julkaisun otsikon käännös: Systeemisen muotoilun lähestymistapa suomalaiseen hautaamisen ekosysteemiin

Tutkimustuotokset: OpinnäytePro gradu

Abstrakti

Vuosikymmenien aikana hautaaminen on muuttunut yhä yksityisemmäksi tapahtumaksi suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kuolemaan liittyvät prosessit ovat siirtyneet ammattilaisten hoitamiksi. Omaiset ovat kuin sivustakatsojia hautajaisissa ja
menetys saattaakin jäädä käsittelemättä omaan arvomaailmaan sopivien prosessien ja rituaalien puuttuessa. Läheisen kuolemaan ja ruumiin käsittelyyn liittyvistä prosesseista on tullut monella tapaa tehokas, mutta samalla omaiset ovat
etääntyneet kuolemasta. Prosessia säätelevät lait ja sitä ohjaa hallinto, kirkot, virastot ja ministeriöt. Myös sosiaaliset suhteet, paradigmat ja normit vaikuttavat suremiseen ja siihen, minkä koetaan olevan sosiaalisesti hyväksytty tapa haudata ja surra.

Tutkimus selvittää, miten muotoiluajattelua ja järjestelmäajattelua voidaan soveltaa suomalaisten hautauspalveluiden ja prosessien ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Hyödyntämällä muotoilun lähestymistapoja kuten systeemistä muotoilua ja
palvelumuotoilua, on mahdollista ymmärtää ja tehdä aloitteita kohti sosiaalisesti kestävämpää hautausalan tulevaisuutta.

Systeemisellä muotoilulla on mahdollista havainnoida toimintaympäristöä kokonaisuutena ja lähestymistapa mahdollistaa
koko ekosysteemin dynamiikkaan ja päätöksentekoon sisältyvien järjestelmien monimutkaisuuden tunnistamisen. Palvelumuotoilun prosessit ja työkalut mahdollistavat loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtämisen ja heille merkityksellisten palvelujen kehittämisen.

Tämä pro gradu on jatkoa kirjoittajan ensimmäiselle ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyölle ”Hautauspalveluiden kehittäminen lähitulevaisuuden tarpeisiin” (Palvelumuotoilun ja johtamisen ylempi AMK -tutkinto / Novia AMK), jossa
kirjoittaja tutki hautaamisen tulevaisuuden tarpeita palvelumuotoilun keinoin. Tässä käsillä olevassa pro gradussa kirjoittaja tarkastelee tutkittavaa kohdetta systeemisellä tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomalaista hautausekosysteemiä ja
sen vaikutuksia omaiseen, sekä selvittää kuinka muotoilun avulla on mahdollista vaikuttaa systeemisellä tasolla hautaamisen prosesseihin.

Pro gradu koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä soveltavasta osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään työpöytätutkimuksen tuloksia suomalaisesta hautauskulttuurista sekä muotoilusta lähestymistapana systeemiseen
muutokseen. Tutkimuskysymykseen vastataan sekä työpöytätutkimuksen että soveltavan tutkimuksen löydöksien perusteella.

Raportissa hahmotellaan aluksi tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymys ja tutkimuksen suunnitelma. Sen jälkeen tarkastellaan lyhyesti suomalaisten hautajaisten nykytilaa sekä palvelumuotoilun ja systeemisen muotoilun teoriaa. Tämän jälkeen esitetään yleiskatsaus menetelmistä ja niiden vaikutuksista käsiteltävään aiheeseen. Lopuksi tutkimuksen tulokset esitellään. Löydökset selittävät esimerkiksi, minkälaisilla toimilla suomalaista hautauskulttuuria voitaisiin muotoilun avulla kehittää.
Julkaisun otsikon käännösSysteemisen muotoilun lähestymistapa suomalaiseen hautaamisen ekosysteemiin
Alkuperäiskielienglanti
Kustantaja
TilaJulkaistu - kesäk. 2022
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, ylempi Amk-tutkielma

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Systeemisen muotoilun lähestymistapa suomalaiseen hautaamisen ekosysteemiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Viite tähän julkaisuun