Sosiaalityön tiedollisten tarpeiden huomioiminen tietojärjestelmä Apotissa

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tietojärjestelmistä on tullut keskeinen osa sosiaalityötä. Sosiaalityön tietojärjestelmien avulla tuotetaan tietoa eri tahoille, kuten asiakkaille, työntekijöille, johtajille ja päättäjille. Erilaisten tiedollisten tarpeiden huomioiminen tietojärjestelmässä on haastava tehtävä, joka vaatii sosiaalityön ja tietojärjestelmän käyttöympäristön tuntemusta.

Tutkimuksessa kysyttiin, miten sosiaalityön tiedollisia tarpeita on tulkittu, tunnistettu ja ratkaistu tietojärjestelmän kehittämistyössä. Tutkimuksen kohteena oli Apotti-tietojärjestelmän sosiaalihuollon sovellus. Tutkimusaineisto muodostui Apotin sosiaalihuollon sovelluskehitykseen osallistuneiden asiantuntijoiden fokusryhmähaastatteluista. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä.

Tuloksina kuvataan, miten Apotti-hankkeessa tunnistettujen sosiaalityön tiedollisten tarpeiden tietojärjestelmälle asettamissa vaatimuksissa korostuu tiedon hyödynnettävyys, kokonaisvaltaisuus ja ajantasaisuus asiakaslähtöisen sosiaalityön, työprosessien hallinnan, tiedolla johtamisen ja tietoperustaisen sosiaalityön näkökulmista. Tietojärjestelmän on tuettava olennaisen tiedon hahmottamista, työtehtävien seurantaa, dataohjautuvaa johtamista ja sosiaalityön tutkimusperustaisuuden vahvistamista sekä tietoturvallista viestintää asiakkaiden ja ammattilaisten kesken. Tietojärjestelmän osaava ja yhtenäinen käyttö on kriittinen tekijä tavoiteltujen hyötyjen toteutumiselle ja korostaa tietojärjestelmän käyttäjien riittävän koulutuksen merkitystä.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut133-146
JulkaisuFinnish Journal of eHealth and eWelfare
Vuosikerta13
Numero2
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 18 kesäk. 2021
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Tieteenala

  • Sosiaalityö

Viite tähän julkaisuun