Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana

Kristiina Härkäpää, Anu Kristiina Kippola-Pääkkönen

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tutkimuksessa arvioidaan Kelan järjestämän sopeutumisvalmennuksen toteutusta ja merkitystä kuntoutujien, heidän läheistensä sekä sopeutumisvalmennusta toteuttavien palveluntuottajien näkökulmasta. Aikuisten kursseista tutkimuksessa olivat mukana diabetes-, fibromyalgia- ja syöpäkurssit, lasten ja nuorten kursseista diabeteskurssi, oppimisen tai psyykkisen kehityksen häiriöt -kurssi ja moni- ja liikuntavammakurssit. Kuntoutujat vastasivat kyselylomakkeeseen ennen kurssia, välittömästi kurssin päättyessä ja puoli vuotta sen päättymisen jälkeen. Osa kuntoutujista osallistui fokusryhmähaastatteluihin. Kelan järjestämää sopeutumisvalmennusta toteuttaville palveluntuottajille tehtiin Webropol-kysely ja osalle fokusryhmähaastattelu. Sopeutumisvalmennus vastasi runsaalla puolella sekä aikuisten että lasten ryhmistä täysin sitä koskevia odotuksia. Kurssin sisältöön ja toteutukseen oltiin pääosin tyytyväisiä ja suuri osa arvioi kurssista olleen heille vähintään melko paljon hyötyä. Kurssit olivat tarjonneet tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä vertaistukea. Myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä valtaistuminen oli vahvistunut kaikissa ryhmissä. Nämä arviot ja muutokset ilmenivät erityisesti vakaassa elämäntilanteessa olevilla kuntoutujilla. Huomiota tulisi jatkossa kiinnittää erityisesti niihin osallistujiin, joiden elämäntilanne on epävakaa ja jotka eivät arvioineet hyötyneensä kurssista. Tulokset viittaavat myös siihen, että osalla kuntoutujista kurssi ei nivoudu osaksi muita tukimuotoja tai hoitoketjua. Palveluntuottajat arvioivat sopeutumisvalmennuksen toteuttamisen onnistuneen omassa organisaatiossaan mutta kritisoivat erityisesti yhteistyötä hoitotahon ja muun palveluverkoston kanssa. Ongelmana mainittiin mm., ettei kurssi liity luontevasti osaksi muuta kuntoutusprosessia ja että kuntoutujien kurssille ohjaamisessa ja valintakäytännöissä on ongelmia. Kelan kanssa tehtävän yhteistyön katsottiin yleensä sujuneen hyvin, mutta kilpailutuksen kriteerejä kritisoitiin.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaKansaneläkelaitos
Sivumäärä159
ISBN (elektroninen)978-952-284-041-7
TilaJulkaistu - 29 kesäk. 2018
OKM-julkaisutyyppiC1 Tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

SarjaSosiaali- ja terveysturvan raportteja
Numero10

Hakusanat

 • kuntoutus
 • psykososiaalinen kuntoutus
 • sopeutumisvalmennus
 • fibromyalgia
 • diabetes
 • syöpätaudit
 • oppimisvaikeu­det
 • oppimishäiriöt
 • hermoston kehityshäiriö
 • monivammaisuus
 • liikuntarajoitteet
 • kokemukset
 • vaikutukset
 • tyytyväisyys
 • kuntou­tujat
 • aikuiset
 • lapset
 • nuoret

Tieteenala

 • Kuntoutus

Viite tähän julkaisuun