Saavutettavuutta Lappiin digitaalisilla palveluilla: arviointiraportti Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut -hankkeesta

Niina Alapuranen, Seija Järvi, Anna Vanhala, Leena Viinamäki

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tämä julkaisu on arviointiraportti Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut -hankkeesta. Hankkeesta on ilmestynyt julkaisu … Että asioita voisi hoitaa myös sähköisesti tarvittaessa … Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut -hanke verkkokyselyjen valossa (Viinamäki ym. 2019). Tässä raportissa kuvataan hankkeen tavoitteet, toteutuneet toimenpiteet ja tulokset sekä arvioidaan toimenpiteiden onnistumista ja hankkeen vaikuttavuutta. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tuli voimaan hankkeen aikana. Tämän ns. digipalvelulaki toimeenpanee EU:n saavutettavuusdirektiiviä. Sen tarkoitus on edistää kaikkien kansalaisten mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa tai mobiilisovellusta. Digipalvelulaki velvoittaa tekemään kaikista verkkosisällöistä ja mobiilisovelluksista saavutettavia Suunnittele kaikille -periaatteen (Design for all), mukaisesti; toisin sanoen palvelut suunnitellaan lähtökohtaisesti niin, että mahdollisimman moni voi niitä sujuvasti käyttää. Saavutettavuuden lisäksi digipalvelulaissa on muita säännöksiä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen tarjoamista ja saatavuutta sekä esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttäjien tunnistamista viranomaisten digitaalisissa palveluissa. Lain mukaan kaikkien julkisen sektorin toimijoiden on pitänyt tehdä verkkosivuistaan saavutettavuus vaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Tämän kehittämistyön näkökulmasta hankekunnissamme oltiin liikkeellä varsin hyvään aikaan.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaRovaniemi
KustantajaLapin ammattikorkeakoulu
Sivumäärä43
ISBN (elektroninen)978-952-316-407-9
TilaJulkaistu - 1 jouluk. 2021
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaLapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset
Numero14/2021
ISSN2489-2629

Tieteenala

  • Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Viite tähän julkaisuun