Sámekultuvrra vuhtiiváldi máinnastaninnovašuvdna nanne mánáid oasálašvuođa iežas kultuvrii sámegiela gáiddusoahpahusas

Hanna Helander, Pigga Keskitalo, Sirkka Sanila, Sonja Moshnikoff

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Artihkkalis ovdanbuktojuvvo Mánáid sátneváldi ja doaibmivuohta (ADVOST) -dutkanfitnus
ollašuhtton pedagogalaš máinnastemiin ávkkástalli innovašuvdnadutkan sámegiela
gáiddusoahpahusas. Pedagogalaš innovašuvnna ulbmil lei nannet mánáid identitehta ja
oasálašvuođa giellaservošii nuortalašgiela gáiddusoahpahusas. Okta sámegieloahpahusa
hástalusain lea ahte oahpaheaddjit ja oahppomateriálat leat unnán. Oahpahusa ovddideamis
leage dehálaš váldit vuhtii oahpaheaddjiid beroštumiid ja givrodagaid. Dutkanmateriálat
čoahkkanit oahpaheaddjiid stimulerejuvvon muittašeapmi -metodain ollašuhtton
jearahallamiin sihke dutkama áigge čállon oktasaš beaivegirjjis. Dutkan buktá ovdan ahte
oahpaheaddjiid áššedovdamušain ávkkástalli innovašuvdnadutkamis lea guovddáš rolla go
nuppástuhttit oahpaheami ja oahppanbirrasiid dakkárin, ahte dat vuhtiiváldet sámekultuvrra.
Ovttasoahpaheaivuohta, mii buktá guovtte oahpaheaddji givrodagaid seamma oahpahusdillái,
sáhttá leat ávkin earenomáš áitatvuloš giela oahpahusas. Máinnastaninnovašuvdna nanne
mánáid oasálašvuođa gillii, kultuvrii ja servošii. Dan bokte dat nagoda vástidit diasporalaš
oahpahusdili hástalusaide ja seammás maiddái unnida oahppomateriálaváilli.
Alkuperäiskielisaame
Sivut27-48
Julkaisu Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
Vuosikerta6
Numero1
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun