Reklamaatio, kanteenmuutoskielto ja prekluusio

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

73 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Kiinteistön kaupan laatuvirhettä koskevissa riidoissa ostajan on virheistä ja virheeseen perustuvista vaatimuksista ilmoittamisen osalta huomioitava sekä kiinteistön kaupan reklamaatiovelvollisuutta koskeva aineellisoikeudellinen sääntely että kanteenmuutoskieltoa ja prekluusiota koskeva prosessioikeudellinen sääntely. Havaittuaan ostamassaan kiinteistössä kaupan teon jälkeen virheen ostajan on ilmoitettava virheestä sekä virheisiin perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virheet. Laatuvirheiden selvittäminen vaatii usein ostajalta sekä aikaa vieviä että taloudellisia panostuksia vaativia toimia. Jotta reklamaatio voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa, ostajat esittävät usein seuraamustyypin osalta vaihtoehtoisia vaatimuksia. Aineelliseen oikeuteen kuuluvista kysymyksistä artikkelissa tarkastellaan maakaaren reklamaatiosääntelyä ja sääntelyn tavoitteita.

Edelleen myös prosessuaalinen sääntely saattaa estää uusien vaatimusten tai perusteiden esittämisen oikeudenkäyntivaiheessa. Tältä osin kirjoituksessa nostetaan esiin kanteenmuutoskieltoa koskevat oikeusohjeet ja prekluusiosääntely ja mietitään millä edellytyksillä nyt sanottu normeeraus estää vaatimusten tai perusteiden muuttamisen tuomioistuimessa sekä mikä on reklamaatiosääntelyn ja sanottujen prosessinormien välinen suhde.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut60-79
Sivumäärä20
JulkaisuDefensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja
Vuosikerta103
Numero1
TilaJulkaistu - 9 maalisk. 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun