Postmoderni yhteisö – suomalainen hiihtoyhteisö Ranskan Alpeilla

Tutkimustuotokset: OpinnäytePro gradu

Abstrakti

Tässä Pro gradu -työssä tarkastellaan suomalaisten laskettelijoiden Ranskan Alpeille muodostamaa hiihtoyhteisöä postmodernin yhteisön ilmentymänä. Tutkielmassa tarkastellaan yhteisön muodostumista, sen yhteistä identiteettiä ja yhteisön yksilöiden elämäntapaa ja valintoja. Tutkielman teoreettisena taustana on ensisijaisesti Zygmunt Baumanin teoriat postmodernista uusyhteisöllisestä maailmasta, sen kotipaikoista eli habitaateista ja postmoderneista yksilöistä. Pirkkoliisa Ahposen ajatukset kodittomuudesta ja marginaalissa elämisestä sekä Riitta Jallinojan ajatukset boheemeista luovat myös teoriapohjaa tälle tutkielmalle. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa on käytetty teemahaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Tutkimus suoritettiin kiinteällä kenttäjaksolla talvella 2001 Ranskassa. Tutkimuksellani halusin saada selville, miten yhteisö muodostuu, ketä sen jäsenet ovat, miten yhteisö ilmentää postmodernia yhteiskuntaa. Tutkimusta tehdessäni esiin nousi teemoja: yhteisön jäsenten ajatuksia kodista, työstä, opiskelusta ja ihmissuhteista. Yhteisön identiteetin kannalta nousi merkittäväksi se miten identiteettiä tuotetaan tarinoiden avulla ja miten koko yhteisön kiinteys on kytköksissä tarinoiden kertomiseen. Avain käsitteitä ovat yksilö, yhteisö, elämäntapa, identiteetti, koulutus, työ, parisuhteet, perhe. Tärkeimpiä tutkimustuloksia olivat se että tutkimassani postmodernissa yhteisössä elävien ihmisten elämä on kahtia jakautunutta, yhteisön jäsenet joutuvat tekemään jatkuvasti päätöksiä ja valintoja elämänsä suhteen ja enimmäkseen nämä päätökset ja valinnat ovat hedonistisia ja itsekkäitä
Alkuperäiskielisuomi
PätevyysYhteiskuntatieteiden maisteri
Myöntävä instituutio
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Myöntöpäivämäärä12 kesäk. 2003
TilaJulkaistu - 13 kesäk. 2003
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, ylempi Amk-tutkielma

Tieteenala

  • Sosiologia

Viite tähän julkaisuun