Opettajankoulutuksen hiipuva suosio: Miksi opettajankoulutus ei enää houkuta hakijoita?

Ville Mankki, Pekka Räihä, Outi Kyrö-Ämmälä

Tutkimustuotokset: KonferenssiesitysKonferenssipaperiTieteellinen

Abstrakti

Opettajankoulutuksen hiipuva suosio – Miksi opettajankoulutus ei enää houkuta hakijoita?
Suomalaisessa opettajankoulutuksessa on pitkään totuttu nauttimaan suurista hakijamääristä, jotka ovat luoneet kuvaa tavoitellusta, halutusta ja kilpaillusta alasta. Opettajankoulutusta ei ole tarvinnut erikseen markkinoida, kun hakijoita esimerkiksi luokanopettajakoulutukseen on muutenkin ollut parhaimmillaan yli kymmenkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Kuitenkin 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla hakijamäärät ovat kääntyneet laskuun. Kun vielä huippuvuonna 2013 luokanopettajakoulutukseen hakijoita oli lähes 8500, tavoitteli keväällä 2019 opiskelupaikkoja enää noin 4700 hakijaa.
Vaikka hakijoita on edelleenkin lähes kuusinkertainen määrä aloituspaikkoihin verrattuna, on romahdus aiheuttanut huolta niin opettajankoulutusyksiköissä, opetusministeriössä kuin Opetusalan Ammattijärjestössäkin. Syytä hakijamäärien hiipumiseen on haettu esimerkiksi pienentyneistä ikäluokista tai ensikertalaiskiintiöstä. Myös opettajan työhön ja kouluun kohdistuneen negatiivisen julkisuuden on arvioitu vaikuttaneen alan houkuttelevuuteen. Erilaisista julkisuudessa esitetyistä arveluista huolimatta hakijamäärien laskua ei ole vielä lähestytty tutkimuksellisesti.
Tässä tutkimuksessa hakijakadon syitä lähestytään uusien luokanopettajaopiskelijoiden kokemusten avulla. Lapin ja Tampereen yliopistoissa toteutetussa tutkimuksessa 146 syksyllä 2019 opintonsa aloittanutta opiskelijaa vastasi ensimmäisten yhteisluentojen aikana kyselyyn, jossa heiltä tiedusteltiin luokanopettajankoulutukseen hakeutumiseen johtaneen päätöksentekoprosessin yksityiskohtia. Opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan yhtenäinen vastausteksti, joissa he kertoivat niistä syistä, jotka olisivat voineet saada juuri heidät luopumaan opettajankoulutukseen hakeutumisesta. Aineistoa analysoidaan tällä hetkellä sisällönanalyysillä.
Opettajankoulutukseen hakeneiden, valintakokeissa menestyneiden ja opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden henkilökohtaiset epävarmuutta aiheuttavat tekijät opettajankoulutukseen hakeutumista koskien ovat siirrettävissä myös laajempaan kontekstiin – muodostuvathan kuvatut epäröinnin aiheet joillekin hakijoille mitä luultavammin syyksi jättää kokonaan hakeutumatta. Vaikka monet hakijamäärien laskuun vaikuttavista tekijöistä jäävät luultavasti opettajaopiskelijoiksi päätyneiden kokemuksia tarkasteltaessa edelleen piiloon, tarjoavat tulokset arvokasta tietoa hahmoteltaessa niitä toimenpiteitä, joilla opettajankoulutuksen houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan.
Alkuperäiskielisuomi
TilaJulkaistu - 21 marrask. 2019
OKM-julkaisutyyppiEi mikään luokiteltu
TapahtumaKasvatustieteen päivät : Oppimisen maisemat muuttuvat - entäpä sitten? - Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Suomi
Kesto: 21 marrask. 201922 marrask. 2019
http://www.uef.fi/web/kt-paivat2019

Konferenssi

KonferenssiKasvatustieteen päivät
Maa/AlueSuomi
KaupunkiJoensuu
Ajanjakso21.11.201922.11.2019
www-osoite

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun