OpenDigi toimintamallin käsikirja: opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

Heikki Kontturi (Toimittaja), Viivi Seppänen (Toimittaja), Niina Impiö, Sanna Järvelä, Piia Näykki, Päivi Häkkinen, Mari Kyllönen, Mari Manu, Marika Peltonen, Mikko Vesisenaho, Jari Kukkonen, Silja Penttinen, Arto Kortelainen, Thang Nguyen, Marjaana Veermans, Satu-Maarit Frangou, Janne Väätäjä

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Yhteiskunnallisen muutoksen kiihtyessä on muuttuneisiin osaamistarpeisiin reagoitava myös koulutuksessa. Uudeksi kansalaistaidoksi ja ammatillisen osaamisen ytimeksi on nousemassa kyky uudistua ja sopeutua jatkuvaan muutokseen. Suomalaisen koulutuksen laatu nojaa vahvasti akateemiseen opettajankoulutukseen. Yhteiskunnallinen kehitys haastaa opettajankoulutusta ja kouluja tukemaan entistä vahvemmin ihmisten aktiivista roolia muutoksen tekijöinä ja siihen sopeutujina. Tutkintojen suorittamisen lisäksi koulutusjärjestelmän tulee antaa parempia valmiuksia aktiiviseen oppimiseen. Tämä edellyttää uudistumista koulutuksen kaikilla tasoilla.

Koulutuksen muutos edellyttää oppilaitoksissa toimivien opettajien ammatillista uudistumista. Opettajankoulutuksella on tässä kehitystyössä merkittävä rooli paitsi täydennyskoulutuksen myös opettajien perus-koulutuksen kautta. Opettajien taitoon ja tahtoon uudistaa omaa osaamistaan tulisi kiinnittää huomiota jo opettajaopintojen aikana. Tarvitaan myös opettajankouluttajien omaa uudistumista tukevia toimintamalleja.

OpenDigi-opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hankkeen aikana viisi opettajankoulutusyliopistoa loivat yhteistyössä alueen peruskoulujen kanssa uudentyyppisen, yhteisölliseen työskentelyyn perustuvan, mallin opettajien osaamisen kehittämiseen. OpenDigi-toimintamalli tukee opettajan uran eri vaiheissa olevien opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä sekä opettajankoulutuksen että perusasteen koulujen vuoropuhelua.

Tämä käsikirja tarjoaa tukea suomalaisen koulutuksen kehittämiseen erityisesti opettajankoulutuksen ja perusopetuksen kehittäjille. Käsikirja sisältää myös yksittäisiä työvälineitä ja menetelmiä opettajien työhön. Käsikirjassa kuvataan kehitetyn toimintamallin periaatteet ja esitellään kolme niiden soveltamistapaa liittyen 1) oppimaan oppimisen taitojen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen, 2) digipedagogisen osaamisen kehittämiseen sekä 3) tutkimusyhteistyön ja opetusharjoittelun kehittämiseen.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaOulu
KustantajaOulun yliopisto
Sivumäärä43
ISBN (elektroninen)978-952-62-2694-1
TilaJulkaistu - jouluk. 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaOulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
Numero13
ISSN1457-3555

Hakusanat

  • aktiivinen oppiminen
  • ammatillinen kehittyminen
  • digipedagogiikka
  • jatkuva oppiminen

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun