Monialainen oppimiskokonaisuus peruskouluun: Saamelaisuus

Pigga Keskitalo, Merja Paksuniemi

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Abstrakti

Tämän oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja li-
sätä tietoisuutta saamelaisuudesta Suomessa asuvana alkuperäiskansana, jol-
la on oma historia ja kulttuuri. Teemakokonaisuuden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa tutustutaan saamelaisuuteen eri näkökulmista ja pyritään tietoisesti
välttämään stereotypisiä käsityksiä saamelaisista. Samalla pyritään nosta-
maan esille saamelaisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja tarkastele-
maan niitä kriittisesti oppilaiden ikä- ja taitotason mukaisesti. Suunnitelma
sisältää helposti saavutettavaa oppimateriaalia ja ideoita saamelaisuutta kä-
sittelevän opetuskokonaisuuden toteuttamiseen peruskoulussa. Ehdotetut
materiaalit ja suunnitelmat ohjaavat opettajien monialaista suunnittelutyötä
saamelaisten historian ja nykypäivän tarkasteluun opetussuunnitelman puit-
teissa. Teeman aikana on hyvä perehtyä erityisesti saamelaisten nykytilan-
teeseen, saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin. Tämä oppimiskokonaisuus
soveltuu käytettäväksi sekä ala- ja yläkoulussa sekä toisen asteen oppilaitok-
sisssa. Oppimiskokonaisuus on suunniteltu kestämään 2-5 päivää riippuen
siitä, kuinka laajasti työpaketteja käydään läpi ja kuinka monta oppiainetta
kokonaisuuteen integroidaan.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaOulun yliopisto
Sivumäärä35
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiD5 Oppi- tai käsikirja

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun