"Miten eri tavoilla voi tulkita pohjoisen": Tiedostava kuvataidekasvatus ilmiöoppimisena taideperustaisessa verkkoyhteistyössä

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkelivertaisarvioitu

Abstrakti

Hahmotamme tässä tutkimuksessa mallia siitä, miten tiedostavuus mahdollistuu taide-perustaisessa ilmiöoppimisessa verkkoyhteistyötä tehdessä. Toimintatutkimuksemme ta-pauksessa yhteistyön tavoitteena oli tarkastella arktisuuden moninaisia merkityksiä nyky-taiteen teosesimerkkien, oman teoksen tekemisen ja teosten jakamisen kautta. Tavoittee-na oli myös tukea taiteen tuntemusta, kulttuurista osaamista ja visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa. Analysoimme arktisuuden tarkastelun kokemuksia kuvataideopetukses-sa viiden lukion välisessä verkkoyhteistyössä Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus -hankkeessa. Oman teoksen tekeminen ja verkkoalustalla jakaminen mahdollistivat ai-heen yhdenvertaisen ja laajemman pohdinnan eri paikkakuntien lukiolaisten välillä. Hei-dän käsityksensä arktisuuden moninaisista merkityksistä laajeni teosten jakamisen ja tois-ten teosten tarkastelun kautta. Tulokset osoittavat, että taideperustainen työskentely, il-miöpohjainen opetuskokonaisuus ja verkkoyhteistyö voivat auttaa laajentamaan oppijan kykyä tiedostaa kulttuurista moninaisuutta.

Asiasanat: ilmiöpohjainen, oppiminen, taidekasvatus, taideperustaisuus, tiedostava, verk-koyhteistyö
Alkuperäiskielisuomi
Artikkeli3
Sivut145-159
JulkaisuKasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Vuosikerta53
Numero2
TilaJulkaistu - 22 huhtikuuta 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • ilmiöpohjainen oppiminen
  • taideperustaisuus
  • verkkoyhteistyö
  • tiedostava taidekasvatus

Tieteenala

  • Kuvataide ja muotoilu

Viite tähän julkaisuun