Millaista työtä Pohjois-Suomen lukiolaiset suunnittelevat? Sujuva hankkeen alkukysely lukiolaisille, kyselyn tulokset

Irmeli Kaarina Kari-Björkbacka

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Pohjois-Suomen lukiolaiset rikkovat perinteistä palkkatyön ja yrittäjyyden mallia kirjoittaessaan tulevaisuuden unelmatyöstään. Tämä käy ilmi Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi hankkeen teettämästä kyselystä.
Vastauksissaan Pohjois-Suomen lukiolaiset yhdistelevät eri alojen asiantuntijatyötä uudenlaisen yrittäjyyden ja työn keinoin. Yrittäjyydessä korostuu arvomaailma, jossa lukiolaiset haluavat tehdä työtä uskomiensa asioiden puolesta yhdessä samoin ajattelevien kanssa. Lääkärin ja tutkijan ammatit ovat niin tyttöjen kuin poikienkin suosituimpia ammatteja. Niiden suosio perustuu siihen, että näiden ammattien avulla ajatellaan voitavan parantaa niin ihmisten kuin eläintenkin elämää ja tulevaisuutta. Ne ovat myös ammatteja, joiden avulla ajatellaan syvennettävän omaa asiantuntijuutta. Lukiolaisten vastauksista huokuu välittäminen, mikä tarkoittaa vastuun kantamista ihmisistä, eläimistä, luonnosta ja ympäristöstä, mutta myös itsestä, sillä usea on kiinnostunut oman työnsä avulla huolehtimaan toisten terveyden ja hyvinvoinnin ohella myös omastaan. Tytöt odottavat tulevaisuuden työltään kansainvälisyyttä ja oman arvopohjan mukaista työtä. Poikien vastauksissa tuotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja näiden yhdistelmien sekä varman toimeentulon omaavaa tulevaisuutta.
Tulevaisuuden huolenaiheistakin aineisto antaa viitteitä. Tyttöjen asettamat suuret odotukset itselle ja tulevaisuuden työlle on eräs huolenaihe, joka viestii jo lukiokoulutuksen aikaisesta, jonkinasteisista uupumisen ja riittämättömyyden tunteen aineksista. Toinen huolenaihe liittyy mm. Pohjois-Suomen olemassa oleviin työ- ja elinkeinorakenteisiin – ovatko ne riittävän muutoskykyisiä ja suvaitsevaisia antamaan jatkossa tilaa akateemisesta asiantuntijuudesta haaveileville nuorille.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaRovaniemi
KustantajaLapin yliopisto
Sivumäärä16
TilaJulkaistu - 9 tammik. 2017
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Tieteenala

  • Sosiologia
  • World of Management Oy (Ulkoinen yksikkö)

    Irmeli Kari-Björkbacka (Neuvonantaja)

    1 tammik. 201731 jouluk. 2019

    Aktiviteetti: Luottamustehtävä tai jäsenyysNimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

Viite tähän julkaisuun