Matkailun jakamistalous vastuullisuuden viitekehyksessä

Tutkimustuotokset: OpinnäytePro gradu

Abstrakti

Jakamistaloudeksi kutsuttu ilmiö alkoi syntyä 1990-luvun lopulla teknologia-alan yritysten kehitettyä verkkosovelluksia, joiden välityksellä yksityishenkilöt kykenivät käymään vertaiskauppaa. Yhteisöllisissä verkkopalveluissa voitiin jakaa yhteiskäyttöautoja, -polkupyöriä, tai vaikkapa istumapaikkoja pitkille matkoille henkilöautoissa. Alkuperäisen idean ottivat omakseen myös yritykset, jotka pian kehittivät verkkopohjaisia välitysalustoja, joiden kautta yksityishenkilöt kykenivät myymään työsuorituksia, tarjoamaan majoitusta tai vuokraamaan huoneistojaan. Tämä kehitys johti matkailun jakamistalouden syntymiseen, joka alkoi kasvaa räjähdysmäisesti 2010-luvulle tultaessa.

Jakamistalous käsiteltiin julkisuudessa aluksi uutena markkinatalouden demokraattisena ilmentymänä, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen kaupalliseen vaihdantaan. Yksityishenkilöt voisivat saada tuloja isoja investointeja vaatineista omistuksistaan, kuten autoistaan ja asunnoistaan. Lisäksi he voisivat myydä osaamistaan laajoilla markkinoilla ja saada tästä lisäansioita. Katsottiin myös, että jakamistalous toisi markkinoille sellaisia resursseja, jotka muuten olisivat käyttämättöminä markkinoiden ulkopuolella. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi jakamistalous piti sisällään lupauksen kestävästä taloudesta.

Jakamistalous on kuitenkin saanut osakseen myös paljon kritiikkiä. Yksi keskeisimmistä kritiikin kohteista on työntekijän asema jakamistaloudessa. Myös taloudellinen vastuu ongelma- ja korvaustilanteissa on usein vielä epäselvää jakamistalouteen liittyvässä liiketoiminnassa. Jakamistalouden aihepiirissä keskustellaan myös osallisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvistä teemoista. Jakamistalouden välitystoiminta on teknologiapainotteista ja rajaa tiettyjä ihmisryhmiä toiminnan ulkopuolelle. Lisäksi jakamistalouteen on raportoitu liittyvän syrjiviä ja tai epätasa-arvoisia käytänteitä.

Jakamistalouden kehitys matkailussa ja siihen liittyvät piirteet ovat kiinnostavia matkailututkimuksen näkökulmasta. Tämä tutkimus tarkastelee matkailun jakamistaloutta
koskevaa tieteellistä keskustelua. Käytetty tutkimusmenetelmä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tuloksia analysoidaan matkailututkimuksen viisiulotteisen vastuullisuuden viitekehyksen kautta. Tutkimus jaottelee matkailun jakamistalouteen liittyvän tieteellisen keskustelun vastuullisuuden osa-alueiden (poliittinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) avulla. Jaottelun pohjalta osoitetaan myös matkailun jakamistaloutta koskevassa kirjallisuudessa vastuullisuuden näkökulmasta olevia tutkimusaukkoja.
Julkaisun otsikon käännösThe sharing economy of tourism in the responsible tourism framework
Alkuperäiskielisuomi
TilaJulkaistu - 12 kesäk. 2019
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, ylempi Amk-tutkielma

Hakusanat

  • jakamistalous
  • matkailun jakamistalous
  • vastuullinen matkailu

Tieteenala

  • Matkailututkimus

Viite tähän julkaisuun