Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely—markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Biokaasuun perustuvaa energiantuotantoa pidetään Suomessa yhtenä mahdollisuutena saavuttaa uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden tavoitteet. Biokaasu on eloperäistä ja palavaa kaasua, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa eli mätänemällä. Tällä hetkellä Suomen biokaasusta valtaosa tuotetaan kaatopaikoilla, mutta selkeästi suurin biokaasupotentiaali on maataloudessa. Suomen biokaasupotentiaalista valtaosa on tällä hetkellä hyödyntämättä,ja esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa biokaasuvoimalat ovat huomattavasi yleisempiä. Biokaasuvoimaloiden yleistyminen voisi olla hyödyllistä sekä ympäristön että maatilojen taloudellisen tilanteen kannalta, mutta niiden yleistymisen tiellä on kuitenkin tällä hetkellä joitain teknis-taloudellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Biokaasulaitosten kannattavuuteen saattaa vaikuttaa joitain markkinahäiriöitä. Laitoshankkeisiin liittyy myös merkittävää epävarmuutta. Sääntelyllä voitaisiin kuitenkin puuttua näihin markkinahäiriöihin sekä vähentää epävarmuutta ja siten edistää maatalouden biokaasulaitosinvestointeja. Tutkimuksessa pyritään löytämään merkittävimmät sääntelyyn liittyvät esteet maatilojen biokaasuvoimaloiden yleistymiselle.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut68-97
JulkaisuYmpäristöjuridiikka
Numero1
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun