Lappilaisen koulutusviennin toimintamalli

Niina Alapuranen, Outi Kugapi, Jaana Severidt, Merija Maria Timonen, Suvi Lehojärvi, Elisa Hartikainen, Karoliina Rankinen, Riikka Fisk, Heli Lukkariniemi, Nina Mäki, Sini Viinikka

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

90 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Suomessa on jo pitkään hehkutettu suomalaisen koulutuksen erinomaisuutta kansainvälisissä vertailuissa ja viime vuosikymmeninä tämän erinomaisen maineen siivittämänä koulutusvienti on saanut jalansijaa suomalaisessa koulutuksessa kaikilla koulutusasteilla. Tämän myötä Suomessa on luotu useita oppilaitostten välisiä kumppanuusverkostoja, joilla on lähdetty yhteistyössä myymään suomalaista koulutusta maailmalle.

Lapin kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategian (Lappi, Arktinen ja kansainvälinen menestyjä 2018–2022) toimeenpanon tiekartassa Osaaminen, uudistuminen ja innovaatiot vahvistamassa kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa -prioriteetin alla yhdeksi toimenpiteeksi strategian tavoitteisiin pääsemiseksi on nostettu kansainvälisten koulutusohjelmien ja koulutusviennin mahdollisuuksien arviointi. Strategian toimeenpano perustuu oppilaitosten, tutkimuslaitosten, TKI-toimijoiden, kuntien sekä yritysten hyvään yhteistyöhön.

Myös tuore Lapin veto- ja pitovoiman tiekartta (2021) nostaa yhdeksi toimenpidekokonaisuudeksi veto- ja pitovoiman edistämiseksi koulutuksen työelämäyhteyksien kehittämisen. Uusi Lapin maakuntaohjelma, Lappi-sopimus 2022–2025 korostaa niin ikään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä Lapin osaamisen esille nostamista kansainvälisesti yhteistyötä ja verkostoja hyödyntäen. Arktisen osaamiskeskittymän rakentamisen lähtökohtana on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan tukeminen.

Jo olemassa olevien kumppanuusverkostojen ja Lapin alueellisten strategioiden innoittamana myös Lapin alueen oppilaitokset lähtivät KOLA – koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeen siivittämänä (ESR, www.ulapland.fi/kola) rakentamaan lappilaiselle koulutusviennille yhteistä linjaa yhteistyössä paikallisten koulutusvientitoimijoiden ja -yritysten kanssa. Yhteisiä myyntivaltteja, jota yhteistoimintamme korostaa, ovat arktinen osaaminen ja ympäristö sekä pohjoinen luonto ja kulttuuri. Yhteistoiminnalla on tarkoitus yhtenäistää ja edistää Lapin seudun koulutusvientiä, jotta pieninä tekijöinä pärjäisimme globaaleilla markkinoilla.

Koulutusvientiä on hankkeistettu alueen oppilaitoksissa jo aiemminkin ja osa hanketoteuttajista on tehnyt koulutusvientiä tai -matkailua jo jonkin aikaa ja isoillakin volyymeilla. Koulutusvientiosaamista Lappiin -hanke toteutettiin Lapin ELY-keskuksen rahoittamana aikavälillä 1.1.2020 - 31.3.2022 ja sen tavoitteena oli lisätä Lapin alueella koulutusvientiin tarvittavaa erityisosaamista, verkostoida alueen oppilaitoksia koulutusvientiä tekevien yritysten kanssa ja keskenään sekä kehittää yhteinen toimintamalli koulutusviennin toteuttamiseksi oppilaitos- ja yritysyhteistyönä. Hankkeessa on tehty laajaa selvitystyötä eri organisaatioissa, kartoitettu mm. koulutusviennin tekemisen reunaehtoja, osaamistarpeita sekä selvitetty johdon tahtotiloja ja näkemyksiä koulutusviennin kehittämistavoitteista. Hanke on lisännyt alueen koulutusvientiosaamista käytännössä järjestämällä webinaareja ja koulutuksia, joissa koulutusvientiä on käsitelty eri näkökulmista samalla muodostaen tilaisuuden verkostoitua muiden koulutusviennistä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

KOLA-hankkeen kehittämis- ja selvitystyöstä syntyneet oivallukset, ajatukset ja ideat yhteistyöhön on koottu tähän lappilaiseen koulutusviennin toimintamalliin. Toimintamalli on tarkoitettu työkaluksi lappilaisille koulutusvientiä toteuttaville tai sen suunnittelua harkitseville organisaatioille, toimijoille ja yrityksille. Toivommekin tästä toimintamallista olevan sinulle paljon hyötyä.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaRovaniemi
KustantajaLapin yliopisto
Sivumäärä55
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Hakusanat

  • koulutusvienti

Tieteenala

  • Liiketaloustiede

Viite tähän julkaisuun