Kuvataidekasvatuksen ekologinen kädenjälki

Tutkimustuotokset: KonferenssiesitysAbstraktiTieteellinen

Abstrakti

Ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden kadon seurauksena kestävän kehityksen kasvatus ja kasvatus kestävyyteen ovat vakiinnuttaneet uusia tavoitteita kasvatukseen. Kasvatuksen avulla tähdätään tiedostamiseen, ongelmaratkaisutaitoihin ja kuluttamisen kohtuullistamiseen. Kuvataide on yksi koulujen oppiaineista, jolla on merkittävä tehtävä kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen tieteenalla kestävään kehitykseen liit-tyvää tutkimusta ja tutkielmia on tehty 1990-luvulta lähtien opettajakoulutuksen näkökulmaa painot-taen. Tutkimuksellisena lähestymistapana koulutuksen kehittämishankkeissa sekä kuvataideopet-tajakoulutuksen opinnäytteissä on usein taideperustainen toimintatutkimus, jossa kehitetään kuva-taidekasvatuksen strategioita, opetusmetodeita ja opintokokonaisuuksia suhteessa kestävän kehi-tyksen kasvatustavoitteisiin. Analysoitaessa tutkimustuloksia ja opinnäytteitä esiin nousevat luonto-kulttuuriin ja ekososiaaliseen sivistyksen painottuvat käytännöt sekä ekologisen, kulttuurisen, sosi-aalisen ja taloudellisen kestävyyden teemat. Kuvataiteen oppiaineen vähäinen tuntikehys estää kuitenkin kestävyysteemojen täyden potentiaalin hyödyntämisen. Kuvataideopetuksen sivistävä merkitys sekä muutosvoimainen potentiaali ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelli-seen kestävyyteen tulee tunnistaa paremmin.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut88
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiEi mikään luokiteltu
TapahtumaKasvatustieteen päivät: : Moniäänisyys kasvatuksen muuttuvassa maailmassa - Oulu, Suomi
Kesto: 24 marrask. 202225 marrask. 2022
https://kt-paivat2022.edu.oulu.fi/

Konferenssi

KonferenssiKasvatustieteen päivät:
Maa/AlueSuomi
Ajanjakso24.11.202225.11.2022
www-osoite

Viite tähän julkaisuun