Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tutkimus koostuu kuudesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan yleisemmin hallinto- ja kunnallisvalituksen lähtökohtia sekä näiden valituslajien keskeisiä eroja. Toisessa osaselvityksessä keskitytään tarkastelemaan muutoksenhakujärjestelmää esillä olleen maakuntamallin pohjalta. Kolmannessa osaselvityksessä tarkastellaan kunnallisvalituksia sekä määrällisesti että tehokkuuden kannalta hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Osiossa vastataan erityisesti selvityksen kysymykseen siitä, tulisiko myös kunnallisvalituksissa ottaa käyttöön valituslupamenettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tutkimuksen neljännessä osatutkimuksessa tarkastellaan oikaisuvaatimuksen kehittämistarpeita, oikaisuvaatimusjärjestelmän ongelmakohtia, oikaisuvaatimuksen erilaisia käsittelymalleja, tehostamiskeinoja ja kehittämissuuntia. Hankkeessa haluttiin selvitettäväksi myös, olisiko muutoksenhakuoikeuden sijaan löydettävissä muita keinoja, joilla mahdollistettaisiin asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon ja lisättäisiin yleensä päätöksenteon legitiimisyyttä. Tätä kysymystä käsitellään osioissa viisi ja kuusi, joita varten tehtiin myös vertailua Norjaan ja Skotlantiin. Tutkimus toteutettiin pääosin oikeusdogmaattisena analyysinä. Määrällisten analyysien pohjana käytettiin pääosin tuomioistuintilastoja. Tutkimusta varten tehtiin myös kunnille kohdennettu kysely.
Julkaisun otsikon käännösDevelopment of the municipal and regional systems of appeal
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Käyttöönottava elinValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä267
ISBN (elektroninen)978-952-287-751-2
TilaJulkaistu - 27 toukok. 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero2019:40

Hakusanat

 • hallinto-oikeus
 • hallintomenettely
 • kunnat
 • maakuntauudistus
 • muutoksenhaku
 • oikaisuvaatimus
 • kunnallisvalitus
 • hallintovalitus
 • valituslupa
 • kantelu
 • muistutus
 • osallistuminen

Tieteenala

 • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun