Kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen saamelaisopetus

Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

Abstrakti

Ajankohtaista tietoa saamelaisuudesta kaivataan ympäri maata opettajankou-
lutuksissa, kouluissa ja muissa kasvatusinstituutioissa. Saamelaisopetuksen
lähtökohtana on kulttuurinen inkluusio, joka pohjautuu ajatukseen, että tie-
to ja tietoisuus erilaisista ryhmistä, esimerkiksi saamelaisuudesta ja saame-
laisista, sekä vuorovaikutus näiden ryhmien välillä lisäävät solidariteettia ja
ymmärrystä eli interkulttuurista kompetenssia erilaisten ihmisten kesken.
Koulun ja kasvatuksen tärkeä tehtävä on estää ja vähentää syrjintää ja rasis-
mia, jotka usein voivat perustua tietämättömyyteen ja vajaisiin kulttuurisiin
tietoihin ja taitoihin.
Tämä luku tarkastelee saamelaisopetuksen ja saamelaisoppilaiden tilannetta
kulttuurin ja kielen näkökulmista. Lisäksi luvussa esitellään erityisesti Suo-
men saamelaisalueen koulujen tarpeisiin tarkoitettuja kielellisesti ja kulttuu-
risesti moninaisia saamelaisopetuksen työkaluja, jotka ovat luonnollisesti so-
vellettavissa myös saamelaisalueen ulkopuolella, missä tahansa koulussa.
Alkuperäiskielisuomi
OtsikkoKulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä
AlaotsikkoOpas opettajalle kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen perusopetuksesssa
ToimittajatEija Laasonen-Tervaoja, Katri Jokikokko, Johanna Stevenson
JulkaisupaikkaOulu
KustantajaOulun yliopisto
Sivut64-72
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiD2 Artikkeli ammatillisessa kirjassa tai tietojärjestelmässä

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun