Kestävän matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä

Soile Veijola (Toimittaja), Kati Kyyrö (Toimittaja)

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Kulttuuriympäristöt, jotka ilmentävät eri tavoin kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, ovat suosittuja vierailukohteita. Kulttuuriympäristöt rikastuttavat matkailutoimintaa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntämällä maailmanperintökohteita. Matkailun kasvuun liittyy myös kestävyyshaasteita. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kulttuuristen ja sosiaalisten muutosten ennakoinnille, arvioinnille tai seurannalle ei kuitenkaan ole käytössä toimintamalleja tai mittareita, joita matkailussa voitaisiin systemaattisesti hyödyntää. Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeessa (MAMOMI) vastattiin tähän tietotarpeeseen. Siinä kartoitettiin kestävyyden ulottuvuuksia ja nykyisin tarjolla olevia matkailun vaikutusten mittaus- ja seurantamenetelmiä yhteiskunta- ja luonnontieteissä. Hankkeessa mallinnettiin vierailukestävyyden kolmiomittausmalli kestävän kehityksen työkaluksi kulttuuriympäristöissä tapahtuvalle matkailutoiminnalle. Teoreettisen mallin avulla on mahdollista tarkastella tasapuolisesti kulttuurista, ekologista ja sosiotaloudellista kestävyyttä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää matkailun kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä paikantaa kehittämiskohteita kulttuuriympäristöissä tapahtuvan matkailun kulttuurisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä. Matkailijoita kiinnostavaa kulttuuriympäristöä havainnollistetaan raportissa Tornionjokilaakson avulla.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä127
ISBN (elektroninen)978-952-287-934-9
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Numero2020:26
ISSN2342-6799

Hakusanat

  • tutkimus
  • tutkimustoiminta
  • kulttuuriympäristö
  • matkailu
  • mittarit
  • vierailukestävyys
  • kolmiomittausmalli
  • monitieteisyys

Tieteenala

  • Matkailututkimus

Viite tähän julkaisuun