Katsaus YK:n biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin ohjeisiin sekä niiden kansalliseen toimeenpanoon liittyviin näkökohtiin Suomessa

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Saamelaisten perinteinen tieto on keskeinen osa saamelaiskulttuuria ja siihen kuuluvaa aineetonta kulttuuriperintöä. Sen säilyttäminen ja suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää sekä saamelaiskulttuurin että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Samoin kuin luonnon monimuotoisuus on uhan alainen, saamelaisten perinteistä tietoa katoaa koko ajan. Tähän syinä ovat muun muassa elinkeinojen muutokset, kielten ja luonnonympäristöjen katoaminen, ilmastonmuutos sekä se, ettei tieto enää siirry sukupolvelta toiselle. YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen artikla 8 (j) käsittelee alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen osallistumista ja perinteistä tietoa luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvissä toimenpiteissä.

Katsauksen aiheena ovat biodiversiteettisopimukseen liittyvät 8 (j) artiklan kansallista toimeenpanoa edistävät vapaaehtoiset ohjeet, jotka kannustavat sopimuksen osapuolia luomaan lainsäädäntöä, mekanismeja ja hyviä käytäntöjä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen merkityksellisen osallistumisen vahvistamiseksi sekä niiden kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon suojelemiseksi ja hyödyntämiseksi osana biodiversiteetin suojelua. Katsaus tukee kansallisen artikla 8 (j) työryhmän toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää 8 (j) artiklan toimeenpanoa erityisesti saamelaisten kotiseutualueella.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaYmpäristöministeriö
Sivumäärä142
ISBN (elektroninen) 978-952-361-434-5
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaYmpäristöministeriön julkaisuja
Numero2023:26
ISSN2490-1024

Hakusanat

  • luonto
  • biodiversiteetti
  • saamalaiskulttuuri
  • luonnon monimuotoisuus
  • saamelaiset

Tieteenala

  • Ympäristötiede
  • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus

Viite tähän julkaisuun