Flexible contracting in software project business

Julkaisun otsikon käännös: Joustava sopiminen projektiliiketoiminnassa, case: ohjelmistoprojektit

Tutkimustuotokset: OpinnäytePro gradu

Abstrakti

Yksi projektiliiketoiminnan keskeisistä päämääristä on saavuttaa projektille asetetut tavoitteet, sekä puhtaasti liiketaloudelliset että muut tavoitteet. Tällä tavoin voidaan projektitoiminnan menestystä luotettavasti mitata ja yrityksen toimintoja voidaan parantaa tulevaisuuden projekteja varten. Projektinhallinnan kirjallisuus kuvailee monia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa projektin tavoitteiden saavuttamista. Muutokset vaatimuksissa ja toimintaympäristössä ovat yleensä vakavimpia riskejä projekti toteuttamiselle. Perinteisesti näitä riskitekijöitä on pyritty hallitsemaan erilaisilla projektinjohdon työkaluilla. Nämä työkalut ovat kuitenkin yleensä reagoivia luonteeltaan, vaikkakin pyrkivät ennakoimaan tulevaa.

Yksi vaihtoehto parempaan ennakointiin voidaan saavuttaa ennakoivilla ja joustavilla projektisopimuksilla. Sopimukset voivat olla työkalu parempaan yhteistyöhön projektitoimijoiden kesken ja ne voivat myös edistää tehokkaampaa kommunikointia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sopimusprosessia ja sopimuskyvykkyyttä varsinaisen sopimuksen rinnalla. Erityisesti oli tarkoitus havainnoida voisiko joustava sopiminen edistää projektin liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Toisen tavoitteena oli tarkastella kuinka joustavaa sopimista voidaan käyttää projektiliiketoiminnassa ja mitä hyötyjä ja riskejä se tähän toimintaan tuo. Tutkimuskysymykset olivat:
- Mitkä ovat sopimusprosessin vaiheet ja projektisopimuksen elementit?
- Kuinka joustavuus on otettu käyttöön sopimusprosessissa ja projektisopimuksessa?
- Mitä hyötyjä ja riskejä joustavuus tuo ohjelmistoprojektin toimittajalle?

Tärkein tutkimustulos oli, että joustavuutta voidaan lisätä kahdella tavalla. Päätöksiä voidaan viivästyttää niin pitkään, että riittävästi tietoa päätöksiin on saatavilla tai päätökset voidaan tehdä niin, että ne sallivat joustavat muutokset projektin elinkaaren aikana.

Muut tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Joustava sopiminen vaatii luottamusta yritysten välisessä suhteessa. Joustava sopiminen on tärkeää arvontuoton kannalta ohjelmistoprojekteissa. Pitävät sopimusehdot ovat tärkeitä liiketoiminnassa, mutta joustavuudella voidaan tietyissä sopimusehdoissa saavuttaa ennakoivaa yhteistyötä projektikumppaneiden välille ja edistää muutoksiin adaptoitumista kompleksisessa projektiympäristössä.
Julkaisun otsikon käännösJoustava sopiminen projektiliiketoiminnassa, case: ohjelmistoprojektit
Alkuperäiskielienglanti
Myöntävä instituutio
  • University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management Research Unit
Valvoja/neuvonantaja
  • Kujala, Jaakko, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Myöntöpäivämäärä12 marrask. 2013
TilaJulkaistu - 27 lokak. 2013
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, ylempi Amk-tutkielma

Hakusanat

  • joustava sopiminen
  • projektisopimus
  • projektiliiketoiminta
  • ohjelmistoliiketoiminta
  • ohjelmistoprojekti

Tieteenala

  • Liiketaloustiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Joustava sopiminen projektiliiketoiminnassa, case: ohjelmistoprojektit'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Viite tähän julkaisuun