Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Timo Aarrevaara, Mailis Aaltonen, Liisa Ansala, Jussi Huttunen, Lea Ryynänen-Karjalainen, Marja-Liisa Sarvilammi, Krister Talvinen

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin tavoitteena oli: ■ selvittää, mitä laadullisia tavoitteita yliopisto on toiminnalleen asettanut, ■ arvioida, millaisilla prosesseilla ja menettelytavoilla yliopisto ylläpitää ja kehittää koulutuksen ja muun toiminnan laatua, ja ■ arvioida, toimiiko laadunvarmistus yliopistossa tarkoitetulla tavalla, tuottaako laadunvarmistusjärjestelmä toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin, laatua parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Auditointi perustui Itä-Suomen yliopiston ennalta toimittamaan auditointiaineistoon sekä 1.–3.12.2010 toteutettuun auditointivierailuun. Auditointiryhmä toteaa, että Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä ja siihen liittyvät menettelytavat kattavat kaikki yliopiston perustehtävät. Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä perustuu avoimuuden ja esteettömyyden periaatteille ja sen tuottama tieto mahdollistaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen. Yliopiston johto on sitoutunut laadunvarmistusjärjestelmän seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä pohjautuu osaksi ISO 9001 -standardiin siten, että laadunvarmistusjärjestelmä tukee strategisen johtamisen toteutusta ja on prosessikeskeinen. Sisäisten auditointien ja johdon katselmusten avulla pyritään varmistamaan koko yliopiston kattavia käytäntöjä laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiskohteiden ja sovittujen toimenpiteiden tunnistamiseksi. Auditointiryhmä esittää Itä-Suomen yliopistolle seuraavia kehittämissuosituksia: ■ Strategisten vahvuusalojen kannalta tärkeiden sidosryhmien määrittely edistäisi tiedon saatavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. ■ Yliopiston tietojärjestelmät ovat yliopiston toiminnan kannalta kriittisiä, eivätkä ne kaikilta osin vastaa toiminnan tarpeita. ■ Innovaatioprosessien kehittämiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. ■ Yliopiston eri yksiköillä on paljon hyviä käytänteitä, mutta niiden levittämiseen yli yksikkörajojen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan 24.3.2011 auditointiryhmän esitykseen ja auditointiraporttiin perustuen, että Itä-Suomen yliopisto täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. Avainsanat Arviointi, auditointi, laadunvarmistus, laatu, korkeakoulut, yliopisto
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaSuomi
KustantajaKorkeakoulujen arviointineuvosto
Vuosikerta2011:5
ISBN (painettu)978-952-206-173-7
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaKorkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

Tieteenala

  • Hallintotiede

Viite tähän julkaisuun