Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi

Kirsi Helena Pulkkinen, Solveig Roschier, Susanna Sepponen, Antti-Jussi Tahvanainen, Annu Kotiranta, Laura Lerkkanen, Juha Kronqvist, Anni Valkola

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi, koordinoitu prosessi kansallisten strategisten tutkimus-, kehitysja
innovaatiopainopistevalintojen (TKI-painopistevalintojen) tekemiselle. Tehtävänanto korosti tarvetta
tehdä menettelytavasta kaikkien hallinnonalojen yhteinen, kustannustehokas ja kevytrakenteinen.

Menettelytavan suunnittelu perustui yhteisluomiseen. Omistajuus prosessista ja toimeenpanosta
pysyi ministeriöillä, Suomen Akatemialla ja Business Finlandilla. Menettelytapa määrittää roolit TKIstrategiavalintojen
tekemiseen ja seurantaan. Keskeisessä roolissa on ministeriöihin ja virastoihin
perustettava kokopäiväinen, riittävän autonominen TKI-johtajan tehtävä. TKI-johtajat muodostavat
ilmiöryhmän, joka on vastuussa TKI-painopisteiden valintaprosessista. Yksi ilmiöryhmän organisaatio
muodostaa puheenjohtajiston, joka hoitaa prosessisyklin hallintoa ja käytännön järjestelyitä.
Sidosryhmien osallistuminen prosessin eri vaiheissa on sisäänrakennettu menettelytapaan. Päätökset
kansallisista, strategisista TKI-painopistevalinnoista tekee Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN).

Uusi menettelytapa on kuusivaiheinen prosessi, joka rakentuu ilmiöpohjaisten suurten kysymysten
ympärille. Vaiheille on määritelty syötteet, tavoitteet, toimijaroolit ja tuotokset sekä työkaluohjeet.
Menettelytavan avulla ilmiöitä käsitellään poikkihallinnollisesti, ja priorisointeja tehdään merkittävyyden
ja vaikuttavuuden pohjalta. Hankkeen tuotos sisältää keskeisimmät työkalut. Prosessisykli
käynnistetään hallituskauden vaihtuessa.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Käyttöönottava elinValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä89
ISBN (elektroninen)978-952-287-638-6
TilaJulkaistu - 30 tammik. 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero9/2019
ISSN2342-6799

Hakusanat

 • TKI
 • Tutkimus
 • Kehitys
 • Innovaatio
 • TIN
 • Painopisteet
 • Valtionhallinto
 • Prosessi
 • OECD

Tieteenala

 • Hallintotiede
 • Politologia

Viite tähän julkaisuun