Festivaalijohtajien ja -yleisön tulevaisuuskuvat: Kohtaavatko näkemykset suomalaisten festivaalien tulevaisuudesta?

Mervi Luonila, Maarit Kinnunen

Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

Abstrakti

Festivaalin onnistumista arvioidaan usein laadukkaan sisällön lisäksi yleisön määrällä. Kuitenkin erityisesti musiikkifestivaalien osalta on jo jonkin aikaa esitetty näkemyksiä saavutetusta saturaatiopisteestä etenkin länsimaissa. Tämä tarkoittaa, että kilpailu yleisöstä on entistä kireämpää. Näkökulma korostaa tarvetta tutkimustietoon onnistuneen festivaalikokemuksen muodostumisesta ja sen tuottamiseen liittyvistä tekijöistä, jotta festivaalien elinvoimaisuutta voidaan vahvistaa.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla diskurssianalyysin keinoin festivaalijohtajien ja festivaaliyleisön tulevaisuuskuvauksia. Tavoitteena on muodostaa ymmärrys siitä, kuinka kuvaukset eroavat toisistaan ja miltä osin ne ovat yhteneväisiä. Tutkimuksessa analysoidaan kummankin kohderyhmän tulevaisuutta koskevia näkemyksiä siitä, millainen on onnistunut festivaali ja mikä voisi pilata sen. Kvalitatiivisin menetelmin toteutettavan tutkimuksen aineistona käytetään 17 festivaalijohtajan teemahaastattelua ja 51 yleisön kirjoittamaa eläytymistarinaa. Tutkimuskontekstina ovat suomalaiset festivaalit.
Analysoitaessa festivaalijohtajien ja festivaaliyleisöjen tulevaisuuskuvauksia johtaviksi teemoiksi nousivat yleinen taloudellinen tilanne, hinnoittelu, ohjelma, palvelut, brändi, sää ja teknologia. Niistä muodostuivat diskurssit uusiutumisesta, yhteisöllisyydestä, laadusta ja kaupallisuudesta, ulkoisista uhkista sekä teknologian mahdollisuuksista.
Suomalaisten festivaalien tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistamisessa korostuu tarve festivaalijohtajien ja festivaalikävijöiden entistä syvällisempään ja aktiivisempaan vuoropuheluun tuotannon eri vaiheissa. Yleisöllä on jo keskeinen, molempien osapuolten tunnistama rooli tapahtuman tunnelman yhteistuottajana festivaalin aikana. Koska festivaalien määrässä ja laadussa on nähtävissä saturaation piirteitä Suomenkin kontekstissa, on tämän tutkimuksen päätelmien valossa tärkeää hyödyntää festivaalikävijöitä keskustelukumppanina myös festivaalituotannon suunnitteluvaiheessa ja kehittämistoimissa festivaalien elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
Alkuperäiskielisuomi
OtsikkoFestivaalien Suomi
ToimittajatSatu Silvanto
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaKulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö
Sivut132-138
Sivumäärä7
ISBN (painettu)978-952-7200-14-8
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiD2 Artikkeli ammatillisessa kirjassa tai tietojärjestelmässä

Julkaisusarja

SarjaCuporen julkaisuja
Numero29
ISSN1795-1739

Hakusanat

  • Festivaalit
  • Tulevaisuus
  • Yleisö
  • Festivaalijohtajat

Tieteenala

  • Matkailututkimus

Viite tähän julkaisuun