Förvaltning och rättssäkerhet i Norden: Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter

Sebastian Godenhjelm (Toimittaja), Eija Mäkinen (Toimittaja), Matti Eero Niemivuo (Toimittaja)

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKokoomateosTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Den nordiska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar. Svårlösta samhällsproblem som klimatförändring, migration, pandemier, högerextrema rörelser och en åldrande befolkning sätter press på den offentliga förvaltningen och rättssäkerheten. Hur ska vi i framtiden förverkliga de grundläggande rättigheterna och organisera välfärden?

I den här antologin gör fjorton nordiska forskare en bred och kritisk granskning av den offentliga sektorns utveckling, utmaningar och möjliga lösningar ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Boken tar avstamp i välfärdsstatens olika skeden och de nordiska förvaltningsorganens handlingskapacitet och befogenheter på olika nivåer.

Författarna betonar potentialen i ett ökat nordiskt samarbete och en mer reflekterande och pragmatisk förvaltningspolitik. Tillsammans kan länderna arbeta fram gemensamma handlingsmodeller gällande bland annat flyktingpolitiken och tillgången till rättslig prövning. Norden har också globalt ett särskilt ansvar att visa vad en aktiv och ansvarstagande stat kan åstadkomma tillsammans med sina medborgare.
Alkuperäiskieliruotsi
KustantajaAppell förlag
Sivumäärä352
ISBN (elektroninen)978-951-583-566-6, 978-951-583-567-3
ISBN (painettu)978-951-583-558-1, 978-91-985487-9-2
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiC2 Toimitettu tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

SarjaSkrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Numero864
ISSN2490-1547

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun