Asianosaisen oikeus saada tieto toisen tarjoajan liikesalaisuudesta julkisessa hankinnassa – keskustelu jatkuu

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliYleistajuinen

Viite tähän julkaisuun