Arvovalintojen oikeutus ja läpinäkyvyys kansallisessa koulutuksen arvioinnissa

Ville Pekka Pietiläinen, Esko Korkeakoski

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan arvovalintojen oikeutusta ja läpinäkyvyyttä kansallisessa koulutuksen arvioinnissa. Arvioinneissa tehtävät valinnat ovat aina sidoksissa arvioinnin tilaajan, toteuttajan ja siihen osallistuvien henkilöiden arvoihin. Arvovalinnat eivät myöskään ole irrallaan yhteiskunnassa vallalla olevista arvoista. Arvotyöskentelyn relatiivisen luonteen vuoksi lähtökohtana tulisi olla arvovalintojen läpinäkyvyys kaikissa arvioinnin vaiheissa. Arvovalintoihin ja niiden oikeutukseen liittyvää teoriapohjaa jäsennetään tässä artikkelissa arvottamisen käsitteen avulla. Teoriapohjaa testataan kansallista koulutuksen arviointia kuvaavan tapausesimerkin avulla. Tapauskuvaus analysoidaan matriisissa, joka ilmentää arvottamisen ydintekijöitä. Artikkelissa todetaan, että tehdyt arvovalinnat ja niiden oikeutus ovat läpinäkyvästi esillä tapauskuvauksessa, mutta arvioinnin eri osapuolten osallistuminen arvottamistyöskentelyyn toteutuu vaihtelevasti. Artikkeli päätyy esitykseen, jonka mukaan arvottamisteoriaa tulisi kehittää siten, että se palvelisi nykyistä selkeämmin arviointikäytäntöjä ja tukisi eri osapuolten osallistamista.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut279–290
Sivumäärä11
JulkaisuKasvatus
Vuosikerta43
Numero3
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • arviointi
  • etiikka
  • arvot
  • koulutuspolitiikka

Tieteenala

  • Hallintotiede
  • Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Viite tähän julkaisuun