Arktinen yhteistyö uuden edessä: Analyysi Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista

Timo Koivurova, Markku Heikkilä, Johanna Ikävalko, Stefan Kirchner, Sanna Kopra, Harri Mikkola, Riina Pursiainen, Susanna Sepponen, Adam Stępień

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Raportti on valtioneuvoston kanslian tilaama arktisen politiikan taustaselvitys arktisen politiikan analyysiä ja tilannekuvaa varten. Selvityksen tuloksia käytetään pohjana arktisen politiikan strategian tavoitteiden seurantaa ja hallitusneuvottelujen tilannekuvan laatimista varten. Toimeksiannon lähtökohtana on hahmottaa, mitä mahdollisia vaikutuksia Venäjän hyökkäyssodalla on arktisen alueen kansainväliseen yhteistyöhön ja kokonaisuutena kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Selvityksessä esitellään kansainvälisen ja kansallisen arktisen politiikan asemoituminen tässä uudessa tilanteessa.

Raportissa käydään aluksi (luku 2) läpi geopoliittinen ja kansainvälispoliittinen tausta ja skenaariot Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista arktisella alueella, mukaan luettuna vaikutukset niin arktisiin yhteistyömekanismeihin kuin vihreään siirtymään ja ilmastotyöhön. Luvussa 3 eritellään arktisen yhteistyön puitteet uudessa tilanteessa ja niihin liittyvät rajoitteet ja tulevaisuuden näkymät. Luvussa 4 tarkastelun kohteena on Suomen arktisen politiikan strategia vuodelta 2021 ja muutosten vaikutukset sen tavoitteisiin, erityisesti kestävän kehityksen kannalta. Johtopäätöksissä (luku 5) raportin havaintoja vedetään yhteen erityisesti tulevaisuuteen orientoitumisen kannalta.
Julkaisun otsikon käännösArctic cooperation in the face of the new: An analysis of the effects of the Russian war of aggression
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä85
TilaJulkaistu - 11 lokak. 2022
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Julkaisusarja

SarjaValtioneuvoston selvityksiä
Vuosikerta2022:2

Hakusanat

  • arktinen tutkimus
  • arktinen alue
  • tutkimus
  • kestävä kehitys
  • Venäjä
  • politiikka
  • kansainvälinen politiikka

Tieteenala

  • Kansainvälinen politiikka

Viite tähän julkaisuun