Aikaansa edellä? Monitieteisyys Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksella

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Lapin yliopistossa vuosina 1998–2009 toiminut
menetelmätieteiden laitos edusti
uudenlaista yliopistoa, jossa ulkopuolisella rahoituksella, projekteilla ja innovaatiopuheella oli keskeinen rooli.
Kysyn artikkelissani, mitä monitieteisyys tarkoitti
menetelmätieteiden laitoksen
toiminnassa, erityisesti tutkimusmenetelmien opetussuunnittelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa.
Tarkastelen aihetta kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta: yhtäältä osana omaa aikaansa ja sen tiede- ja tutkimuspoliittisia keskusteluja, mutta myös kysyen, miten laitoksen toiminta heijastuu nykyisyyteen. Aineistona käytän menetelmätieteiden laitoksen asiakirja-aineistoa kuten laatuasiakirjoja, toimintakertomuksia, opinto-oppaita ja toiminta- ja taloussuunnitelmia. Lisäksi olen tehnyt kolme asiantuntijahaastattelua.
Analyysin olen toteuttanut lähteille suunnatuilla kysymyksillä.
Olen kysynyt kaikilta lähteiltä, mitä monitieteisyys on, miten se toteutuu, kuka tai ketkä sitä toteuttavat, miksi se on tarpeellista ja
mihin laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen keskusteluun
monitieteisyys kulloinkin liittyy. Menetelmätieteiden laitoksen toiminnan taustalla olivat aikakauden tiede- ja yliopistopoliittiset muutokset ja rakenteet. Asiakirjoissa näkyvät yhtäältä ajankohtaa heijastavat keskustelut ja tutkimuspoliittiset painotukset, toisaalta tulevaisuuteen tähtäävä, pitkäjänteinen tieteellinen ja tutkimuksellinen suunnittelu ja toiminta. Monitieteisyys näkyi esimerkiksi tiedekuntarajat ylittävänä yhteistyönä, mutta myös episteemisinä, tiedon tuottamiseen liittyvinä linjauksina ja tekoina.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut4-20
Sivumäärä17
JulkaisuKasvatus & aika
Vuosikerta13
Numero2
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • monitieteisyys
  • yliopistohistoria
  • korkeakoulupolitiikka

Tieteenala

  • Historia ja arkeologia
  • Sosiologia

Viite tähän julkaisuun