Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma

Projektin tiedot

Kuvaus

Maankäytön suunnitteluprosessit, intressien yhteensovittaminen maankäytössä, tieto ja vaikuttaminen ympäristöasioissa ja strateginen ympäristöjohtaminen.

Ajankohtaisiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoihin liittyvässä koulutusohjelmassa yhdistyvät uudella tavalla yhteiskunnallinen ja oikeudellinen näkökulma ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa. Koulutusohjelma antaa käytännön työelämässä tarvittavaa kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista erilaisissa ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa ja päätöksenteossa.

Tärkeimmät tulokset

Koulutusohjelmassa syvennyttiin muun muassa ympäristön käytön suunnitteluprosesseihin, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, eri luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamiseen, tietoon, arvoihin ja vaikuttamiseen ympäristön käyttöön liittyvissä hankkeissa sekä ympäristöjohtamiseen.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.04.201530.04.2017

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 205 185,00 €
  • Useita kuntia: 12 000,00 €