Projektin tiedot

Kuvaus

Tutkimus uudistaa käsityksiä ihmisten ja eläinten välisistä suhteista. Hankkeessa tutkitaan eläinten kesyyden, villiyden ja hybridisyyden ymmärtämisen moninaisuutta Pohjois-Suomen ja Venäjän paikallisyhteisöissä.

Projektiryhmä arvioi tutkimuksessa uudelleen ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyttä etnografian (antropologia), menneisyyden ihmisten ja eläinten välisten kumppanuuksien analyysin (historia), geenien ilmentymisen (genetiikka), ja normien vertailun (oikeustiede) avulla.

Tutkijoiden lähestymistavan mukaan se, ”mikä on eläin”, ei ole staattinen käsite vaan näkökulmasta riippuvainen. Osallistava tutkimusote yhdistää eri perspektiivit ja uudistaa ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyden teoreettista tutkimuskenttää, edistää perspektivismin teoriaa osana monitieteistä tutkimusta, ja lisää yhteiskunnallista tietoisuutta eläinten villiyden ja kesyyden ymmärtämisen tapojen monimuotoisuudesta.


TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.09.202131.08.2025

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 479 189,00 €

Tieteenala

  • Sosiaaliantropologia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.