Voidaan hyvin! Menetelmiä lasten, nuorten ja kasvattajien hyvinvoinnin edistämiseen

Projektin tiedot

Kuvaus

Hanke tarjoaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle monipuolista tietoa ja toimintatapoja hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointia lähestytään niin lasten ja nuorten kuin henkilöstön näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja ovat tunnetaidot, positiivinen pedagogiikka, työssä jaksaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen. Hankkeen myötä osallistujat saavat käyttöönsä työkaluja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja oman työhyvinvointinsa ja ammatillisen osaamisensa vahvistamiseen.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Älyä tunteet – kannustavat ajatukset (varhaiskasvatusikäiset lapset) (2 op)
2) Älyä tunteet – ajattelun apukäsi (alakouluikäiset lapset) (2 op)
3) Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen positiivinen pedagogiikka (VEPP) (3 op)
4) Menetelmiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistamiseksi (2 op)
5) Hyvää mieltä yhdessä – mielenterveystaitoja ala- ja yläkouluun (2 op)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm05.05.202131.12.2022

Rahoitus

  • Opetushallitus: 37 505,00 €