Video-osaamisesta voimaa korkeakoulupedagogiikkaan Lapissa

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on parantaa Lapin korkeakoulujen opetushenkilöstön videoiden pedagogiseen käyttöön liittyviä digitaalisia taitoja. Hanke edistää päätavoitetta seuraavien osatavoitteiden avulla: 1. Lisätään opetus- ja tutkimushenkilöstön ymmärrystä videoista ja niiden pedagogisen käytön monipuolisista mahdollisuuksista 2. Kehitetään Lapin yliopiston etä- ja hybridiopetukseen uudenlaisia tapoja hyödyntää videoteknologoita 3. Tuotetaan Lapin korkeakoulukonsernin eOppimisen palveluihin uusi, videoiden hyödyntämiseen kohdistuva digitaalinen tukiresurssi. Tuotettu tukiresurssi julkaistaan Lapin yliopiston verkkosivuilla kaikille kiinnostuneille saavutettaviksi, esimerkiksi muiden suomalaisten korkeakouolujen, sekä toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Hankkeella on valmiudet vaikuttaa nopeasti Lapin korkeakouluissa työskentelevän opetushenkilökunnan digitaalisiin taitoihin. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan Lapin korkeakoulukonsernin opetushenkilöstölle suunnattu uusi koulutusten sarja, joka toteutetaan viitenä webinaarina. Webinaarisarjan aiheena on videoiden pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja monipuolinen käyttö, videoilmaisu, videoiden tuottainen ja editointi. Toiseksi, Lapin yliopistossa toteutetaan 9 opetuksen kehittämispilottia, joiden teemana on videoiden uudenlainen ha monimuotoinen hyödyntäminen. Lapin yliopiston neljän tiedekunnan sekä Kielikeskuksen pilottien vastuuopettajat suunnittelevat, pilotoivat, arvioivat ja jatkokehittävät videoiden uudenlaista käyttöä opetuksessa. Kolmanneksi, hankkeessa tuotetaan Lapin korkeakoulukonsernin opetushenkilöstölle suunnattu digitaalinen tukiresurssi videoiden opetuskäyttöön liittyen. Tukiresurssi mahdollistaa videoiden pedagogisen käytön oppimisen itsenäisesti ja joustavasti, sekä aiemmin opittujen taitojen ylläpitämisen.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Lapin korkeaakoulujen opetushenkilöstölle uusia digitaalisia taitoja videoiden pedagogisessa käytössä, uutta video-opetusmateriaalia sekä uutta, avoimesti saatavilla olevaa tukimateriaalia videoiden pedagogisesta käytöstä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun nykyiselle ja tulevalle opetushenkilökunnalle. Tuotettu tukiresurssi julkaistaan Lapin yliopiston verkkosivulla kaikille kiinnostuneille saavutettavaksi. Hankkeen tuloksilla voidaan vaikuttaa myönteisesti opetushenkilökunnan työmarkkina-asemaan. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy uusia, videoita monipuolisemmin hyödyntäviä opiskelukäytäntöjä Lapin korkekoulun opiskelijoille. Hankkeen pitkän aikavälin välillisenä vaikutuksena on Lapin korkeaakoulukonsernin yleisen digipedagogisen osaamistason ja kehittämisvalmiuksien vahvistuminen, mikä mahdollistaa myösmuiden digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävien pedagogisten ratkaisujen kehittämisen korkeakoulutuksessa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on runsaasti opiskeljoita, ja hankkeella voidaan vaikuttaa myönteisesti ja välillisesti opiskelijoiden digitaalisiin taitoihin taitoihin, yhteisöllisyyden kokemuksiin, etä- ja hybridiopetuksen motivoivuuteen sekä opiskeljoiden sitoutumiseen opiskeluunsa.
LyhytotsikkoVideoPeda+
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm02.01.202331.10.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 150 501,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.