Vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifiointikriteeristön tiedonkeruuhanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Saamelaiskulttuuri on pohjoisen luonnon lisäksi yksi tärkeimmistä matkailun vetovoimatekijöistä Suomen saamelaisalueella ja laajemminkin Lapissa. Aitous, vastuullisuus ja kestävyys kiinnostavat yhä enemmän matkailijoita ja matkanjärjestäjiä. Heidän on kuitenkin vaikeaa tietää, mitkä alueen matkailuyrityksistä ovat aitoja, vastuullisia ja kokonaisvaltaisesti kestäviä saamelaisia yrityksiä. Hankkeessa viedään konkreettisesti eteenpäin Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eteen tekemää pohjatyötä. Saamelaismatkailuyritysten sertifiointi tulisi auttamaan vastuullisten valintojen tekemisessä sekä parantaisi sertifioitujen yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä, tukien samalla saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja omaehtoista kehittymistä.

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan pohjatietoa sertifikaattia varten. Hankkeessa kartoitetaan eri maissa olevien alkuperäiskansasertifikaattien kriteeristöjä. Taustakartoituksen jälkeen Inarissa järjestetään hybridiseminaari saamelaisille matkailuyrittäjille, jossa esitellään kartoituksen tuloksia ja kuullaan kokemuksia Ruotsissa aiemmin käytössä olleesta Sápmi Experience -sertifikaatista. Seminaarissa keskustellaan yhdessä yrittäjien kanssa luotavasta uudesta sertifikaatista. Lopulta hankkeessa luonnostellaan luotavan saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöä, hakukaavaketta ja ohjeistusta.

Tämä hanke tukee Saamelaiskäräjien tekemää työtä keräämällä ja analysoimalla tietoa, jota tarvitaan vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifioinnin kriteeristön luomiseksi. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä Saamelaiskäräjillä on käytettävissään selkeästi jäsenneltynä tarvitsemansa saamelaisyhteisön ulkopuolelta koottu tieto kriteeristön luomiseksi. Toisena tavoitteena on, että saamelaiset matkailuyrittäjät ovat tutustuneet tähän tietoon ja esittäneet omat näkemyksensä siitä. Kolmantena tavoitteena on tuottaa alustavia luonnoksia luotavan saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöstä, hakukaavakkeesta ja ohjeis-tuksesta Saamelaiskäräjien viimeistelyä varten.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 115366 euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta hankkeelle 90 %.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm19.09.202213.10.2023

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö: 103 829,40 €

Hakusanat

  • matkailu
  • saamelainen
  • matkailuyritys
  • kestävyys
  • vastuullisuus
  • sertifiointi

Tieteenala

  • Matkailututkimus