Varhaiskasvattajan ammatillisen osaamisen vahvistaminen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen ajankohtaisissa kysymyksissä

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koko varhaiskasvatuksen ja esiopetushenkilöstön ammatillista osaamista lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Hankkeen viiden koulutuksen kautta osallistujien osaamista vahvistetaan kuvien käytöstä toiminnanohjauksessa, lapsen motorisista perusvalmiuksista ja itsesäätelytaidoista, leikin ja kielen kehityksen välisestä yhteydestä, lapsen matemaattisista valmiuksista sekä varhaiskasvatuksen pedagogisista asiakirjoista. Lisäksi hanke tarjoaa keinoja varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn hyödyntäen ajankohtaista tutkimusperustaista tietoa.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Kuvista hyötyvät kaikki - visuaalisuus osana varhaiskasvatuksen arkea (5 op)
2) Motorisesti levottomat lapset (3 op)
3) Leikki ja kielenkehitys (4 op)
4) Matikkaa tutkien ja toimien (3 op)
5) Pedagoginen kirjoittaminen - Lapsen vasu (3 op)

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm06.05.202030.06.2022

Rahoitus

  • Opetushallitus: 36 200,00 €