Valmisteluhanke kouluhyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn kansainvälisellä yhteistyöllä

Projektin tiedot

Kuvaus

Valmisteluhanke jatkaa Monitoimijuus koulussa – ja Ennaltaehkäisevä monitoimijuus –hankkeiden kehittämistyötä vieden sitä kansainvälisempään suuntaan. Hankkeiden aikana on pilotoitu ja levitetty hankekouluihin ennaltaehkäisevää monitoimijaista toimintakulttuuria lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi sekä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi on tuotettu tietoa interprofessionaalisten työkäytäntöjen sisällöistä ja mahdollisuuksista. Koska hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät ongelmat eivät koske vain Suomea, on tärkeää kehittää Euroopan laajuista yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi, jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta uudenlaisten menetelmien ja yhteistyömallien löytämiseksi ja ennaltaehkäisevän koulun sosiaalityön kehittämiseksi sekä luokan-opettajakoulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen sisältöjen uudistamiseksi. Valmisteluhankkeen aikana luodaan perusta kansainväliselle yhteistyölle ja yhteistyöhankkeelle, jotka mahdollistavat täysin uudenlaisten näkökulmien saamisen ja muissa maissa hyviksi havaittujen käytäntöjen ja toimintatapojen soveltamisen ja tuomisen suomalaiseen kouluhyvinvointityöhön sekä interprofessionaalisten käytäntöjen kehittämiseen.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201810.05.2018

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 16 840,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.