Vaikuttavat työllisyyden tukitoimet äkillisessä rakennemuutoksessa

Projektin tiedot

Kuvaus

Lapin yliopiston Vaikuttavat työllisyyden tukitoimet äkillisessä rakennemuutoksessa -hankkeessa tuetaan Lapin alueen varautumista tulevaisuuden rakennemuutoksiin tarkastelemalla äkillisessä rakennemuutostilanteessa tehtyjä toimenpiteitä ja tuottamalla toimintamalli äkillisen rakennemuutostilanteen hallinnan tueksi. Toimintamalli laaditaan erityisesti työllisyyden näkökulmasta, huomioiden Lapin toimintaympäristöön liittyvät erityispiirteet.

Hankkeessa tuotettava toimintamalli antaa tietoa alueellisen kehittämistoiminnan sekä yksittäisten hankkeiden toiminnan ohjaamisen ja arvioinnin tueksi tulevaisuuden äkillisten rakennemuutosten varalle. Lisäksi hanke edistää äkillisen rakennemuutosmenettelyn hyödynnettävyyttä ja pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Toimintamallin kehittäminen pohjautuu vuonna 2021 alkaneen Kemin äkillisen rakennemuutostilanteen prosessien, toiminnan organisoitumisen sekä tukitoimenpiteenä toteutettujen ÄRM-hankkeiden vaikuttavuuden (kehittävään) arviointiin.
Hankkeessa arvioidaan irtisanottujen työllistymispolkuja ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysrahoituksen, TKI-hankkeiden ja koulutustoimenpiteiden vaikuttavuutta laajan, verkostoyhteistyössä saavutettavan aineiston avulla. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä aluekehitystyössä, tiedolla johtamisessa sekä yksittäisten hankkeiden ohjaamisessa. Hankkeen tulosten vaikuttavuutta ja jalkauttamista tuetaan hankkeen yhteydessä toteutettavalla webinaarisarjalla.
LyhytotsikkoVaikuttavat tukitoimet
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.10.202231.12.2023

Rahoitus

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 80 700,00 €
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 55 943,00 €