Vaikuttavaa varhaiskasvatusta vuorohoidossa

Projektin tiedot

Kuvaus

Vuorohoidon tarve varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti Lapin kunnissa mm. matkailun kasvaneiden työvoimatarpeiden myötä. Hankkeen avulla vastataan tästä aiheutuneeseen täydennyskoulutustarpeeseen tarjoamalla koulutusta vuorohoidon henkilöstölle. Hankkeen avulla vahvistetaan VASU:n mukaista tasa-arvoista ja pedagogisesti laadukasta varhaiskasvatusta. Pedagogisen osaamisen vahvistaminen tukee arjen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista niin, että lapset ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta varhaiskasvatuksessa toteutettavan hoidon ajankohdasta. Hankkeessa läpileikkaavana teemana on myös henkilöstön työhyvinvointi ja työssäjaksaminen.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Käytäntöjä vuorohoidon hoitoon, kasvatukseen ja pedagogiikkaan (2 op)
2) Ammatillista toimijuutta mahdollistava ja hyvinvointia tukeva vuorohoitoarki (2 op)
3) Menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksen vuorohoidossa (2 op)
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm06.05.202031.12.2021

Rahoitus

  • Opetushallitus: 39 000,00 €