Projektin tiedot

Kuvaus


Hanke vastaa sesonki- ja projektityyppisten alojen työntekijä- ja rekrytointihaasteisiin; lisäten työnhakijoiden osaamista itsensä johtamiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja valjastamiseen sekä tarjoten työnantajille tilaisuuksia verkostoitumista, vastuullista rekrytointia ja osaamisen tunnistamista koskevista teemoista.

Kipinä -hankkeella edistetään sesonki- ja projektiluonteisten alojen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, vastataan käytännönläheisesti alojen rekrytointihaasteisiin sekä ennaltaehkäistään toistuvaistyöttömyyttä. Hankkeessa ohjataan työnhakijoita selkeissä ohjauskokonaisuuksissa, joissa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja projekti- ja kausiluonteisten työsuhteiden erityispiirteet sekä edistetään työnhakijoiden ja –antajien verkostoitumista. Kehittämällä joustavia ja työntekijöiden työn organisoimista helpottavia käytäntöjä voidaan lisätä myös alojen ja uuden tyyppisten työsuhteiden houkuttelevuutta.

Yhteystiedot:
Krista Rautio, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Laura Jokinen, suunnittelija, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Pauliina Keskinarkaus, suunnittelija, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tärkeimmät tulokset

Päätavoitteina on:

1) Tukea ja ohjata sesonki- ja projektiluonteisten alojen työnhakijoita oman osaamisen laajuuden tunnistamisessa ja työllistymisen suunnittelussa siten, että projekti- ja / tai sesonkitöitä tekevät tai niistä kiinnostuneet työnhakijat voivat ennakoiden luoda itselleen työllistymismallin koko vuodelle. Työntekijän kannalta tämä tarkoittaa eri toimialoille ja eri vuodenajoille ajoittuvien töiden yhdistämistä ympärivuotisiksi kokonaisuuksiksi sekä usean työnantajan vähäisen tai ajoittaisen työtarpeen yhdistämistä kokoaikaisiksi työpaikoiksi.

2) Tuottaa yksilölliset vahvuudet ja taidot huomioivia käytänteitä työllistymisen tueksi Lapin alueelle toimijoiden hyödynnettäväksi. Tässä osallistetaan työnhakijoita, Lapin alueen sesonkityötä tarjoavia työnantajia, te-asiantuntijoita ja rekrytoinnin ammattilaisia kehitystyöpajoihin, joiden tulosten pohjalta ympärivuotisen sesonkityön työllistymisen käytänteitä rakennetaan.

3) Vastata sesonki- ja projektityyppisten alojen työntekijä- ja rekrytointihaasteisiin järjestämällä ohjausjaksojen ohella asiantuntija-alustuksellisia verkkotapahtumia työnantajille ja työnhakijoille, tarkoituksena: a) vahvistaa työnantajien vastuullisen rekrytoinnin osaamista tietoisuutta lisäämällä ja b) tukea toimijoiden sekä toimialojen välistä yhteistyötä työnhakijoiden palkkaamisessa.

4) Julkaista yksilölliset vahvuudet ja taidot huomioivia työllistymiskäytänteitä. Julkaisu rakennetaan ohjaukseen osallistuneiden kokemuksista ja työnantajien näkökulmista sekä Lapin yliopiston asiantuntijoiden tietoa ja ohjausta hyödyntäen. Kipinä -hankkeessa tuotetaan sesonkiluonteisten alojen työntekijöille ja työnantajille arvokas vahvuudet ja taidot työllistymisen tukena -käytänteiden julkaisu, jonka ydin on osaamisen tunnistamisessa ja vahvuuksien joustavassa valjastamisessa työmarkkinoiden käyttöön sesonki- ja projektityyppisiä töitä yhdistämällä.
AkronyymiKIPINÄ
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.201930.04.2022

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 16 426,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 179 470,00 €
  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 8 761,00 €

Hakusanat

  • työllistyminen
  • rekrytointi
  • sesonkityö
  • projektityö
  • työsuhteet

Tieteenala

  • Monitieteinen

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.